É

 „É”

 

éber - Ugrós, repülős, rosszul tart a vad, ha a vadász vagy eb előtt lőtávolon kívül kel. (K:MVK)

ébreszt (D: Wecken) - Solymászat: vad felriasztása pedzőmadár előtt. (VL)

ég felé száll (D: himmeln) - A meglőtt szárnyasvad - különösen a fogoly - meredeken felfelé repül, ha a sörét a fejét vagy a tüdejét találta el. A csúcsponton azután elpusztulva lezuhan. (VL)

éger (D: Erle, Eller,  Else) (IÁ:EFVSZ)

égerek (Család: L: Betulaceae) - 30 faj. Többségének rügyei rövid vékony nyeleken fejlődnek. Porzós barkáik a tél folyamán színpompásak. Termős barkáikból kis elfásodott toboz-terméságazat fejlődik. A gyökereiken fejlődő gümők hatására fokozzák a talajok termékenységét. Kulcsfontosságú fajok: Enyves éger (Alnus glutinosa): leveleinek csúcsa gyakran kicsípett. Szívlevelű éger (Alnus cordata): Levelei szív alakúak. Hamvas éger (Alnus incana): ovális levelei kihegyezett csúcsúak. Zöld éger (Alnus viridis): kihegyezett csúcsú ovális levelei finoman fogazottak. (OD:EF)

égerek - 1: (D: Erle) Betulaceae lombos fafajok családjának egyik (Alnus) nemzetsége. Mézgás égerek A. glutinosa: talajvizekben gazdag folyóvölgyek fafaja, égertörések, patakok kísérőnövénye. Jó tuskósarj-képessége van, sokoldalúan használható haszonfa. Hamvas éger (L: Alnus incana): természetes előfordulási területei az Alpok folyói és patakjai mentén. Havasi éger (L: Alnus virid): az Alpesek cserjeszerű félfája, csakúgy, mint a törpefenyő, kopár helyekre telepítik (lavinautakra, csuszamlásos helyekre). Erdőművelés: a talajjavítás fontos fafajai (a talajban levő levegő nitrogéntartalmát megkötik a gyökerein élő szimbionta gombák). Fehérjegazdag, könnyen bomló lombjuk van, gyökereik nagyon erősek, különösen a mézgás égeré. Fagyra és a csülkösvad rágására kevésbé érzékenyek. A mézgás - és a hamvas éger alkalmas pionír fafajnak és erdő telepítésére, természetes előfordulási helyein kívül a kevésbé üde, tápanyagban szegényebb talajokra is telepítik. A hamvas éger buja gyökérsarja miatt káros is lehet. Nedves, savanyú területeken, de néha erősen vizes helyeken is sűrű bokros csenderesek gyors létrehozására alkalmas. (VL)
2: (D: Roterle) - Vörös éger. (VL)

égeres (D: Erlenwald) (IÁ:EFVSZ)

égerfa (CZ: olše; SK: jelša; GB: alder /alder-tree/; F: aune /aulne/; D: Erle) (KF:VSzT)

égerfa - (D: Eller)

égerláp (D: Erlenbruch) (IÁ:EFVSZ)

égerláp-erdő (D: Erlenbruchwald) (IÁ:EFVSZ)

éghajlati alkalmazkodás (D: KIimaanpassung) - Az élő szervezetek alkalmazkodása élőhelyük éghajlati viszonyaihoz (pl. hideg ellen), a lábak betollasodásával a gatyáslábú madarak esetében, a meleghez a fülek megnagyobbodásával a sivatagi fajok esetében (Allen-szabály). (VL)

égi jel - Magas jel a fán, melyen a bika agancsait hámozta. A »Himmelszeichen« után készült égi jel-féle fantasztikus kifejezésekre semmi szükségünk nincs. (K:MVK)

égi jelek (D: Himmelszeichen) - A (gím)szarvasbika agancsával előidézett jelek (megkülönböztetésül a talajon a csapajelektől); különösen a letördelt ágacskák, a tisztítás és a verés okozta jelek a fákon. (VL)

égi kecske (D: Himmelsziege) - Sárszalonka. Költőterülete felett „mekegve” repül: két szélső faroktollát szétterpeszti lesikláskor, és ezek rezegnek. Mindkét nem hallatja ezt a hangot, de a hím jóval gyakrabban. (VL)

égi nyom (D: Himmelsspur) - A fáról fára ugráló nyuszt nyoma különösen hóban: az ágakról lepotyogott hó, a földre hullott tűlevelek, ágak, kéregdarabkák. Új hóban csapázáskor ezek a jelek mutatják, hogy nyuszt van a közelben. (VL)

égre törő - Így nevezzük azt a szerencsétlen, többnyire fejsérülést szenvedett szárnyasvadat, amelyik a lövés után nem esik le mindjárt, hanem elveszítve tájékozódó képességét, hosszasan az ég felé repül, majd szárnyait hirtelen összekapva élettelenül hullik le a földre. (Eö:VNy)

éhhalál (D: Hungertod) - Eléhezés. Különben rendesen táplált állatok esetében - a test nagyságától függően csak az összes tartalékanyag (fehérje és zsír) felhasználása után következik be, egy őz nagyságú állat esetében több hét múlva. A szomjazás már 10 nap alatt elhullást okozhat. Az éhhalált gyorsítja az alacsony külső hőmérséklet és a fizikai megterhelés. Ezért tél végén leggyakoribb az éhhalál. Az abszolút eléhezés a vadon élő állatok között ritka. Szűk vadaskertekben fordul elő; ilyenkor a vese körüli kötőszövetből a zsír eltűnik, a helyén kocsonyásan rezgő folyadék található. Ezzel szemben hiányos tápláltság miatt az éhhalál nagy hó esetén lehetséges. Többnyire előbb más halálos végű károsodások következnek be (gyomor-, bélgyulladás). (VL)

éhínséges időszak (CZ: doba nouze; SK: čas núdze; GB: time of famine; F: période de la disette; D: Notzeit) (KF:VSzT)

éhségjel (D: Hungermale, Grimale) - Grimale. Solymászat: hézagos, kisebb vagy nagyobb hosszirányú vonalak a pedzőmadarak tollcsévéin. Egyes esetekben ugyanazon magasságban a toll szárán egy benyomat is látható. Okai ma is tisztázatlanok. Egyesek a rossz táplálkozás miatt fellépő hiányjelenségekre, mások a tollazat növekedése közbeni mechanikus befolyásokra vezetik vissza. Fritz Engelmann a jelenséget kísérlettel előidézte. Ahogyan azt ő több ragadozó madárnál bizonyította, mechanikus okok felelősek a jelenségért. Úgy gondolja, hogy ez akkor alakul ki, ha abban az időben, amikor a tollak még lágyak, és a zászló még nem fejlődött ki, a tollazatot nyomás éri. Ilyen jellegű jelenség mérsékelten majdnem minden szabadon lévő madárnál megtalálható. (VL)

Éhik Gyula Dr. - (Kolozsvár, 1891. február 4. - Budapest, 1964. december 28.) Zoológus, a Természettudományi Múzeum állattárának vezetője, emlőskutatásai a vadászati állattan szakterületét is érintették. Kiemelendők a kisragadozókkal és az aranysakállal kapcsolatos - olykor vitát gerjesztő - munkái. (F:MVE)

éji vagy éjjeli szállás - Olyan rejtekhely, ahová bizonyos vadfajok éjszakára pihenni térnek. Ilyen szálláskeresők a fajdfélék, a túzok, a vadlúd, a fácán és a fogoly, mert a többi vadfajunk éji vad, azok nem szállásra, hanem táplálék után járnak az éjszakában. (Eö:VNy)

éjjellátó - Elektronikus képnagyobbítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszköz. Tiltott vadászati eszköz. (W:VSzT)

éjjellátó készülék (D: Nachtsichtgerät) (IÁ:EFVSZ)

éjszaka (D: Nacht) (IÁ:EFVSZ)

éjszakai állat (D: Nachttier) (IÁ:EFVSZ)

éjszakai célzóberendezések (D: Nachzielgeräte) - Többnyire katonai célra alkalmazott célzóberendezések, amelyeknél a fény vagy egyéb (infravörös) sugár a célt érzékelhetővé teszi, így lőni lehet akkor is, ha a pontos célzáshoz egyébként túl sötét lenne. Magyarországon a B/1993. FM rendelet tiltja. Az „Aimpoint” és hasonló készülékek gyenge fénykörülmények között elvesztik előnyeiket, használatuk megengedett. (VL)

éjszakai idő (D: Nachtzeit) - A szövetségi vadásztörvény vadászati korlátozásai naplemente után másfél órával, napfelkelte előtt  másfél óráig érvényesek, ez az időszak az éjszakai idő. Ausztriában részben 1 órára korlátozott. Magyarországon nincs korlátozás. (VL)

éjszakai látókészülékek (D: Nachtsichtgeräte) - Infravörös látókészülékek, amelyek az emberi szem számára láthatatlan infravörös fénysugarakat lV - képátalakítóval láthatóvá teszik. Az lV képek kevésbé plasztikusak. A passzív maradékfény-felerősítő a leggyengébb csillagfénynél rendelkezésre álló maradék fényt felerősíti, és az elektrongyorsítás elve alapján világos, de gyengén zöldes, fluoreszkáló képet hoz létre. Nincsenek tiltva, sőt egyes speciális esetekben ajánlottak. (Orvvadászat gyanúja esetén megfigyelésre stb.) Akkor esnek a német vadászati törvény 37. paragrafusának tilalma alá, ha lőfegyverekre alkalmasak, vagyis szerelékkel, illetőleg szálkereszttel látják el. Ekkor ugyanis éjszakai optikai célzókészüléknek tekintendők. Magyarországon vadászatra használni tilos. (VL)

éjszakai les (CZ: čekaná noční; SK: postriežka nočná; GB: still hunt at night; F: affût de nuit; D: Nachtanstand /Nachtansitz) (KF:VSzT)

éjszakai nyom (D: Nachtspur) - A vad éjszaka, illetve a reggeli szürkületben beváltásakor hátrahagyott nyoma. Kora reggeli kopózáskor és kajtatáskor a finom orrú ebnek megkönnyíti a vad (különösen nyúl, róka) megtalálását a takarásban. (VL)

éjszakai ragadozó madarak (D: Nachtgreifvögel) - A baglyok téves megjelölése, ellentétben a ragadozó madarakkal („nappali ragadozó madarak”), a zsákmányszerzés bizonyos hasonlóságai alapján. A két madárcsoport azonban nincs egymással rendszertani rokonságban. (VL)

éjszakai ragadozó madár (D: Nachtgreifvogel) (IÁ:EFVSZ)

éjszakai ragadozó madár (CZ: dravec pernatý nočni; SK: nočný pernatý dravec; GB: nocturnal bird of prey; F: rapace nocturne; D: Nachtgreifvogel) (KF:VSzT)

éjszakai távcső (D: Nachtglas) – A „szürkületi távcső” megjelölése (némileg optimistán). Távcső, különösen jó szürkületi teljesítménnyel. (VL)

éjszakai vadászat (CZ: lov nočni /lov v noci/; SK: poľovanie v noci; GB: night-shooting; F: chasse de nuit; D: Nachtjagd) (KF:VSzT)

éjszakai vadászat (D: Nachtjagd) - 1. Vadászat gyakorlása éjszaka bizonyos vadfajokra tiltott. Magyarországon éjszaka a vaddisznó ejthető el, vadkár- elhárítási célból. (VL)

2. Orvvadászat. (VL)

éjszakázott csapa (D: Übernächtfährte) - A vérnyom, amely egy éjszakán keresztül megmaradt („átéjszakázott vérnyom”). (VL)

éjszakázófa - A fácán esti beszállófájának az elnevezése, aminek ágán az éjszakát tölti. (K:VL)

éjszakázófa - Így is nevezzük a fácán beszállófáját, amelyre este feltelepszik, és amin az éjszakát tölti. Ennek áruló jele, hogy az ilyen fák alatt csomóban található a madár régi és friss hullatéka. (Eö:VNy)

ékfarkú - Ha a szélső kormánytollak a belsőknél rövidebbek, ékforma farknak hívják. (K:MVK)

ékhajtás - Két hosszú, egymással hegyes szöget alkotó hajtósorból áll, melynek egyetlen puskása a szög hegyében, az ék csúcsában foglal lőállást. A hajtás fordított ék alakban halad előre, az ékbe szoruló vadat az egyedüli puskásra hajtva. (Sz.Zs.)

él (GB: edge; D: Schneide; F: taillant; RO: tăiş) - Kés éle. (ZGYT:KVSZ)

él (D: Kante) (IÁ:EFVSZ)

él (D: spitz) - Amikor a vad a vadásszal szemben vagy háttal áll. (VL)

él - 1: Csülökköz, nyomjel. A bika zárt csülkei közé benyomuló föld lenyomata. (K:MVK)

2: (D: Fädlein) - Minthogy a szarvas feszesen egymás mellett hordja csülkeit, a suta pedig lazán, természetes, hogy a csülökpár lenyomatában a csülkök közé a sutánál több, a szarvasnál kevesebb föld v. homok szorul; a szarvas nyomában ezen beszorult föld v. homok hosszúkás élként látható ; ez a szarvasra valló jelek közé tartozik. (H:VM)

él, élek - A vadmacska és a hiúz fogai, amit nem fogaknak, hanem éleknek hívnak. (K:MVSZGY)

élei (D: Fänge) - Vannak a vadmacskának s nem fogai. (BK:VM)

élei - S nem fogai vannak a vadmacskának, hiúznak. (K:MVK)

élelemkéregetés (D: Futterbetteln) - Vadbiológia: összefüggésben áll az ivadékgondozással, és gyakran azért, hogy az utódok a szülőktől táplálékot kapjanak. Párválasztáskor a társak között ezek a kolduló mozdulatok gyerekesek (infantilizmus), rituális eleségkéregetésnek is nevezhetők. (VL)

élelmiszertörvény (D: Lebensmittelgesetz) - Az emberi fogyasztásra szolgáló vadhús az élelmiszertörvény (és a húsvizsgálat) rendelkezései alá tartozik. Vadhúst csak akkor szabad emberi fogyasztásra forgalomba hozni, ha az emberi egészséget nem károsítja. A törvény meghatározásai részletesek, és az élelmiszerekre olyan követelményeket határoznak meg, mint pl. a peszticidek és gyógyszerek eltűrhető mennyisége, élelmiszerkezelési szakismeretek, tévedéstől való védelem és ellenőrzési eljárás. (VL)

éles perem (D: Scharfrand) - Élesen lehajlított perem a+köpenyes lövedékek köpenyén. Vágott szőrt és szinte „kivágott” belövést eredményez. Még megtalálható néhány speciális lövedéken. A wadcutter és a semiwadcutter típusú - a marokfegyver-töltényekkel végzett céllövésre használják - lövedékek éles lövedékvállát szintén éles permnek hívják, ez tisztán kivágott kerek lőlyukakat ad a lőlapon. (VL)

élesen hord v. (D: schiesst scharf) - Minél mélyebben hatol be a göbecs bizonyos távolságból a célba vett tárgyba, annál élesebben hord a puska. (H:VM)

élesít/eni (CZ: nabít /napnout/; SK: nabiť /napnúť/; GB: to cock; F: armer; D: spannen) - Fegyvert felhúz/ni. (KF:VSzT)

élesítés - A vágó-, faragó- és forgácsoló eszközök élének felújítása reszelővel, fenőkővel vagy köszörűkővel. (EVFL)

élesítés, gyorsító használata (D: einstechen) - A gyorsítónál a lövésleadás első fázisa, amely lehetővé teszi, hogy a lövés második szakaszában az elsütőbillentyű egész enyhe érintése is előidézze a lövést. (VL)

élesre állítani - A csapdát szokták fogóra, élesre, csapóra állítani vagy megvetni, felpeckelni, amikor rugóját, felhúzózsinórját megfeszítve, peckét, nyelvét a csapószerkezet vájatában érzékenyre állítják. Ettől a művelettől a csapdák a gyakorlat szerint a legkisebb érintésre működni fognak. (Eö:VNy)

életfa (L: Biota orientalis (L.) Endl.) - Keleti tuja. (CSR:EFCS)

életközösség (D: Lebensgemeinschaft) - Biocönózis. Az adott területen együttesen előforduló valamennyi állat- és növényfaj egyedeinek közössége. Az élettelen (abiotikus) környezeti tényezőkkel közösen alkotják a meghatározott terület ökoszisztémáját. A biocönózishoz tartozó fajok egymás között tartós cserekapcsolatban vannak. Minél több faj van egy ökoszisztémában, annál sokoldalúbbak az egymás közötti kapcsolódások. Összességében azonban van egy egyensúly, amelyen belül a fajok száma és a populációsűrűségek változnak. Egyes fajok rövid időre eltűnnek vagy megjelennek, és az egyes populációkban a létszámnövekedés ill. csökkenés egymástól jelentősen különbözik. Hosszú időszakon keresztül mindez azonban kiegyenlítődik, és az életközösség mint egész megmarad, míg csak az ember meg nem zavarja. (VL)

életmag (tréfásan) - Serét, golyó. (Háromszék megye). (K:MVK)

életmód (CZ: způsob života; SK: spôsob života; GB: habits; F: moeurs; D: Lebensweise) (KF:VSzT)

élettartam (CZ: délka života; SK: dľžka života; GB: longevity; F: longévité; D: Lebensdauer) (KF:VSzT)

élettartam, legmagasabb (D: Lebensspanne, maximale) - Egy fajra vagy fajtára jellemző időhatár, amelynek eltelte után a korcsoport utolsó egyede is kihalt. (VL)

élettér (CZ: životni prostor; SK: životný priestor; GB: living space /habitat/; F: habitat; D: Lebensraum) - Élőhely. (KF:VSzT)

élettér - A férőhely laboratórium szagú műszóval „tenyészterület”-nek, ,németízű fordítással „élettér”-nek is mondják. Annak meghatározására szolgál, hogy az illető vadnak mekkora térség szükség ahhoz, hogy egészségesen gyarapodhassék, kívánatos, erős agancsokat növesszen. E célból a rendelkezésre álló terület holdszámát elosztjuk a benne tanyázó, kérdéses vadállománnyal, becslésünk szerinti számával. Az eredmény mutatja, hogy átlag hány hold esik egy-egy vadra. Ez a „tenyészterület”, vagy férőhely. (SzZs:SzS)

élettér - Megfelelő vadeltartó képességgel rendelkező terület, mely biztosítja az egyes vadfajok számára a szükséges életfeltételeket (pl. búvóhelyet, vízgazdag területet, sziklás vidéket, megfelelő mozgási teret, de főként a táplálékhoz jutást). (K:MVSZGY)

éles (D: scharf) (IÁ:EFVSZ)

éles peczkü nyakörv - (D: Dressir-Korallen) (F:VMSZ)

élesen hord a fegyver, öl - (D: schiesst scharf, hat Brand) (F:VMSZ)

élesített csapda (D: fängisch) (IÁ:EFVSZ)

életbika (D: Lebenshirsch) - Élete legjobb szarvasbikája.(IÁ:EFVSZ)

életközösség (D: Lebensgemeinschaft) (IÁ:EFVSZ)

élettér (D: Lebensraum) (IÁ:EFVSZ)

élez (D: schärfen) (IÁ:EFVSZ)

élez (D: schärfen) - A német vadásznyelv ezzel a szóval fejezi ki az elejtett vad ellátásakor a vadászkés használatát. Emellett általános jelentésben: a kést élessé tenni. (VL)

élezés (D: Schärfen) (IÁ:EFVSZ)

élezőgép (D: Schärfmaschine, Schleifmaschine) (IÁ:EFVSZ)

élénk, fürge a vizsla - (D: feurig) (F:VMSZ)

élő (D: lebendig) (IÁ:EFVSZ)

élő tanállat (CZ: kořist; SK: korisť /živá korisť/; GB: quarry /prey, kill/; F: proie /butin/; D: Beute /Rupfung, Beutetier) - Élő zsákmány. (KF:VSzT)

élő zsákmány (CZ: kořist; SK: korisť /živá korisť/; GB: quarry /prey, kill/; F: proie /butin/; D: Beute /Rupfung, Beutetier) (KF:VSzT)

élőhely (D: Habitat, Lebensraum) (IÁ:EFVSZ)

élőhely (CZ: životní prostor; SK: životný priestor; GB: living space /habitat/; F: habitat; D: Lebensraum) - Élettér. (KF:VSzT)

élőhely - Egy hely ugyan nevezhető élőnek vagy élettelennek (utóbbi bolygónkon nem létezik), a vadászatban az élőhely ahol az adott vad(ak) megél(nek). Annyiban nem egyszerű a helyzet, hogy a vad csak olyan helyen képes megélni - tehát gyarapodni, szaporodni -, ahol számára biztosított a nyugalom, a rejtezés lehetősége, az élelem és a kívánatos éghajlat, Mindezek a feltételek már az ember által mind jobban meggyalázott világban egyre fogyatkoznak, a vaddal együtt. Sok élelmes „vállalkozó” miatt a „helyek” egyre inkább „élettelenné” válnak. A „botfülű” (és agyú) okostóni úgy hiszi, hogy a vad fogyatkozása a vadászat számlájára írható. Ez az az emberfajta, aki minden útjába kerülő (és oda nem kerülő) fát kivág, teleszemeteli az erdőt és mezőt, a folyóban, patakban autót mos habzó samponnal - és így tovább - minden lehetőséget megragad a vadászok szapulására. A vadászok és a valódi természetvédők igyekeznek a meglévő természetes élőhelyeket óvni és bővíteni, mesterségesen újakat létesíteni, a kipusztítottakat visszatelepíteni. Az élőhely védelmének két nagy akadálya van, az emberi mohóság és a butaság. Mindkettő hatalmas ellenség. (VE:MSzT)

élőhely - Élettér, élethely, biotóp. Az a szűkebb vagy tágabb földrajzi terület, amelyen életközösség keletkezett. (EVFL)

élőhely (D: Lebensraum) - Biotóp. A fogalom egy életközösség élőhelyét jelenti. szinökológiai értelemben (azaz egy életközösségre gyakorolt hatások közepette). Az életközösség szerkezete számára az átlagos külső körülmények a mérvadók, azaz az érintett élőhelyek tulajdonságai. A biotópot abiotikus (élettelen) tulajdonságai jellemzik. Növények és állatok élőhelye vagy termő-, ill. tartózkodási helye. Schwertfeger (1963) rámutat a félreértés veszélyére, ha a biotóp fogalmat autökológiai (állat a környezetében) értelemben is használják, és az állatot, tartózkodási helyét e fogalommal jellemzik, mint a biotópot benépesítő életközösség tagját fogják fel. Mert ugyanannak az állatfajnak a képviselői különböző életközösségekhez tartoznak, pl. a mezei nyúl a szántóföldeken vagy az erdőben, két teljesen különböző biotópon. Ezért helyesebb az egyetlen faj vagy egy meghatározott állat élőhelyének a jellemzéséül az autökológiai monotóp fogamat használni. A tövisszúró gébicsnek, nyaktekercsnek és macskabagolynak az egyszer kaszált mezők pl. jellemző biotópjai. A mormotabiotóp a magas hegyek alpesi legelői, az alpesi kőszáli kecskéé az erősen sziklás hegyek. (VL)

élőhely - Idegen szóval fölöslegesen biotópként is használt kifejezés. Azt a meghatározott területet értjük alatta, ahol a vadnak rendelkezésére áll minden szükséges: növényzet, búvóhely, táplálék, mozgási tér. Legtöbb esetben ez az adott populáció természetes lelő- és növekedési helye is. (K:VL)

élőhely - Az a terület, ahol a vadon élő állat létfenntartásához minden szükségeset megtalál. (K:MVSZGY)

élőhely - Az a kisebb vagy nagyobb földrajzi terület, ahol a növényzet és az állatfajok (beleértve a vadat is) életközösségben élnek. (Eö:VNy)

élőhely-fa (D: Habitatbaum) - Szándékosan a gombák, rovarok, odúlakók élőhelyéül hagyott fa. (IÁ:EFVSZ)

élőhelyfejlesztés (táplálékkínálat bővítése) (D: Asungsverbesserung) - Az adott táplálékkínálat javítására tett valamennyi intézkedés. Az erdőben végzett intézkedések: vadföldek és tartós zöldfelületek létesítése, rágófák behozatala, lágylombos fafajok téli kitermelése, hántófák kihelyezése, legelősávok létesítése, az erdészeti utak szegélyének kaszálása és trágyázása, az erdészeti kultúrákban a cserjék és lágylombos fafajok megtűrése, hizlaló termést adó fafajok (makk) telepítése. Intézkedések a mezőgazdasági területeken: remízek, sövények, csenderesek létesítése, a köztes termény ültetésének megkövetelése, gyümölcsfák tisztításának tartalékolása. Az élőhelyfejlesztéssel a vad kondícióját javítják és megtartják; az erdei és mezei vadkárokat csökkentik, a vadbetegségeket csökkentik. (VL)

élősködés - Parazitizmus. Két faj közötti olyan kapcsolat, amelyben a gazda kárt szenved a rajta vagy benne élő szervezettől. Az állatokban élősködők a zooparaziták, a növényekben élősködők a fitoparaziták. Az élősködő gombák és baktériumok lehetnek feltétlen (obligát) paraziták, amelyek közül a teljes (holo-) paraziták egész életükben, a fél (hemi-) paraziták pedig csak részben élnek élősködő módon. Az alkalmi (fakultatív) paraziták élhetnek élősködő és szaprofita módon is. Az élősködő rovarok (parazita rovarok) más rovarok, pókok különböző fejlődési alakjaira, vagy ezekbe helyezik a petéiket. A kibúvó álca a gazdaállat testébe furakodva ennek testanyagaival él. A gazdaállat az élősködő működése következtében elpusztul vagy degenerálódik (szaporodó képességét elveszti). Hasznos fajok, fontos szerepet töltenek be az életközösségi rend fenntartásában. Ilyenek pl. a fürkészdarazsak, fürkészlegyek stb. (EVFL)

élősködő (D: Schmarotzer) (IÁ:EFVSZ)

élősködő (CZ: parazit; SK: parazit; GB: parasite; F:parasite; D: Schmarotzer /Parasit/) - Parazita. (KF:VSzT)

élősködők (D: Parasiten) - Egy- vagy többsejtű állatok, amelyek tartósan vagy átmenetileg más élőlények (gazdaállat) rovására élnek. A gazdaállat vérének, szövetnedveinek vagy előemésztett táplálékának felvételével táplálkoznak. Vannak olyan élősködők, amelyek tartósan a gazdaállatokon élnek, és olyanok, amelyek csak bizonyos életszakaszokban vagy időkben laknak a gazdaállatban vagy annak kültakaróján. A további fejlődés aztán a szabadban (pl. a gyomorférgek nagy része vagy egy köztigazdában megy végbe (pl. májmétely). Az élősködők szabadon élő állatok is lehetnek, amelyek csak a lárvaszakaszban élősködnek (pl. torokbögöly). Azokat az élősködőket, amelyek bőrön élősködnek, ektoparazitáknak (külső élősködőknek) nevezik, amelyek pedig az állatokban, azokat endoparazitáknak (belső élősködőknek). Egyes élősködők csak élelemszerzés céljából keresnek fel más állatokat. Ez a szúró és repülő rovaroknál szabály. Az élősködők gyakran kifejezetten egy meghatározott gazdaállaton élősködnek (gazdaspecifikus), pl. sok gyomor- és tüdőféreg. Más élősködők kötve vannak meghatározott köztigazdák jelenlétéhez, hogy folytathassák fejlődési szakaszukat (többnyire lárvák), pl. a májmétely. A különböző csoportosítások (pl. kokcidia, gyomor- és tüdőférgek, májmétely, torokbagócs stb.) gyakran az egyes csoportokhoz való tartozás alapján rendelkeznek egymáshoz hasonló körforgással. (VL)

élősködők által okozott betegségek (CZ: parazitární choroby; SK: parazitárne choroby; GB: parasitic diseases; F: maladies parasitaires; D: parasitäre Krankheiten) - Parazita - betegségek (KF:VSzT)

élővad befogás - A vadállomány minőségi javítását célzó vadgazdasági tevékenység. A befogás, ill. a kibocsátás előtt el kell készíteni a telepítési tervet, mely a területünkön, valamint a befogás helyén élő állományok minőségi tulajdonságának jellemzését tartalmazza. Csak saját állományunknál jobb tulajdonságú és egészséges vadat szabad vérfelfrissítésre befogni, ill. felhasználni. A különböző vadfajok élve való befogására egymástól eltérő eljárások és berendezések szolgálnak. Történhet egyes darabok befogásával vagy tömeges befogással. 1. Apróvad esetében az egyes darabok befogása többnyire önműködő berendezésekkel, míg a tömeges befogás leginkább emberi erő közreműködésével - a vadbefogó hálóba való zavarással - történik. 2. A hasznosvadat pusztító károsítók befogása többnyire önműködő, de csak egy-egy állatot befogó szerkezettel történik (pl. héjafogó kosár). A vadgazdaságilag kártékony állat befogása esetén megtörténhet, hogy a berendezés nem élő állapotban fogja meg a vadat. 3. A csülkös nagyvad befogására használt berendezés lehet egyes vagy tömeges befogó és a kistermetű őzhálóval való befogásának kivételével többnyire szilárd falakkal épített befogóval történik. (EVFL)

élővad kibocsátás - A befogott tenyészállatok kiengedése a szoktató kertbe vagy a területre. Csak egészséges és saját vadállományunknál jobb minőségű élővadat bocsássunk ki. Azokat a vadfajokat, amelyek elvándorlásától tartani lehet, míg meg nem szokják új helyüket, szoktató-kertben tartják. A tenyészállatokat, azok fajától függően, a legmegfelelőbb napszakban (pl. a nyulat délelőtt, a fácánt alkonyat táján) bocsátják ki. A kibocsátás a terület legkevésbé zavart és legjobban védett részén történik. A kibocsátott vadnak nyugalmat biztosítanak és etetéssel szokták a területhez kötni. (EVFL)

élővad szállítási rekesz - (D: Kasten) (F:VMSZ)

élővadbefogás (CZ: odchyt zvěře; SK: chytanie zveri; GB: game cathcing; F: capture du gibier; D: Fangen /Einfangen/ lebenden Wildes) - Vadbefogás. (KF:VSzT)

élővadbefogás - Vadgazdasági tevékenység, amit legtöbbször az erre a célra készített különleges hálókkal és csapdákkal, a nagyvadnál karámmal, újabban pedig esetenként kábítófegyverrel (bénítófegyver) végzünk. Célja: a befogott élővad hazai vagy külföldi értékesítése, telepítés, vérfrissítés vagy tenyésztelepek feltöltése. (Eö:VNy)

élővíz egyensúlyvesztése (D: Umkippen eines Gewäsers) - Az élővíz egyensúlya felborul, ha az ott élő szervezetek oxigéntermelése kisebb, mint az elhalt szerves anyag lebontásához szükséges oxigénfogyasztás (eutrofizálás). (VL)

Élthes Gyula dr. - 1885-ben született Csíkszeredán. Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón végezte, majd a kolozsvári egyetemen jogot hallgatott, 1906-tól a közigazgatásban dolgozott, Trianon után Magyarországra költözött. A főváros tudományegyetemén lett 1933-ban magántanár. Munkásságát miniszteri tanácsosi címmel is elismerték. (MVIK)

élve befogás (D: Lebendfang) (IÁ:EFVSZ)

élve befogás (D: Lebendfang) - A vad sértetlen, ép befogása. A csülkösvad élve befogása befogókkal vagy altatófegyverrel történik. A cél többnyire tudományos kutatás vagy másik helyre történő szállítás. Kelet-Európában a nyulakat hálóval fogják, többnyire Nyugat-Európában adják el, ahol kibocsátják azokat. Szárnyasvadat csapó vagy magashálóval lehet fogni. Az élve befogás szakértelmet követel. A befogott vadat jól szellőző, különleges ládákban lehet szállítani. (VL)

élvefogó csapda (D: Lebendfalle, Lebendfangfalle) (IÁ:EFVSZ)

ének (D: Gesang) - A madarak bonyolult hangadása, elsősorban a következő tevékenységek esetén: elfoglalt területek jelzése, a nemi partner csábítása, a párkapcsolat megerősítése, ill. támadás jelzése. Többnyire csak a hímek énekelnek, de pl. a vörösbegy tolója is. Az éneklő madaraknak vannak bonyolult és szép hangzású énekeik, de a kakukk és a harkály hívását, a bagoly hangját és sok gázlómadár dürgését is énekként szokták említeni. Az éneklés fő ideje a tavasz, de ismertek őszi és téli éneklések is. Legritkábban nyáron énekelnek, a vedlés idején. (VL)

énekes hattyú (L: Cygnus cygnus; D: Singschwan) (IÁ:EFVSZ)

énekes hattyú (L: Cygnus cygnus; CZ: labuť zpěvná; SK: labuť spevavá; GB: whooper swan; F: cygne sauvage; D: Singschwan) (KF:VSzT)

énekes hattyú (L: Cygnus cygnus) - Vadhattyú. H. 140—150 cm. Csőr felerészben fekete, fele citromsárga, lábak feketék. (K:MVK)

énekes madarak - A Madarak osztályának legnépesebb rendje. A madárfajoknak mintegy a fele tartozik ide. Jobbára közepes és aprótermetűek. Főleg rovarokkal, magvakkal táplálkoznak. Csőrük a táplálkozás módjának megfelelően alakult, rendesen kisebb a fejnél, kissé ívelt vagy egyenes. Lábuk a földön járásra, ágakon kapaszkodásra, kúszásra alkalmas. Csüdjük rövid, a hátsó fele egységes (csizmás). Fő jellemzőjük az alsó gégefő fejlett izomszalagjai és az éneklőképesség. Alakjuk, színezetük, életmódjuk változatos. Gazdasági jelentőségük táplálkozási módjukkal és nagy számukkal függ össze. A hazai éneklőknek kb. 120 faja van, ezek 19 családba tartoznak.  (EVFL)

énekes madár (CZ: zpěvný pták; SK:spevavý vták ; GB: song-bird; F: oiseau chanteur; D: Singvogel) (KF:VSzT)

énekesmadarak (D: Singvögel) - 4000 fajjal a világon előforduló madárfajok mintegy felét foglalja magában. Rendkívül fejlett hangképző szervük van; nem mindnyájuknak van azonban szép hangja. Csoportjai többek között a fecskék, billegetők, pityerek, pacsirták, rigófélék, cinkék, seregélyek, poszáták, füzikék, nádiposzáták, varjúfélék, pintyfélék, sármányok, gébicsfélék. A fiatalok tipikus fészeklakók. (VL)

énekesmadár (D: Singvogel) (IÁ:EFVSZ)

érett (CZ: dobře vyzrálé; SK: dobre vyzreté; GB: well-furnished /antlers/; F: tout allongé/s /bois/; D: gut vereckt/es /Geweith/) - Jól fejlett agancs. (KF:VSzT)

érett - Megérett, kész a háncstól már megtisztított agancs. (K:MVK)

érett agancs (CZ: paroží botové /paroží vyzrálé/; SK: parožie vyzreté /hotové parožie/; GB: furnished antlers /summed antlers, summed head/; F: refait /tête refaite/; D: verecktes Geweih) (KF:VSzT)

érett agancs - A szarvasfélék hímjeinek agancsa akkor válik késszé, éretté, amikor róla az elszáradt barka letisztult, az agancs csontállománya megszilárdult, és külső felülete a dörzsöléstől és a napfénytől megfelelő színt kapott. Az őzbak agancsa kora tavasszal, amikor a törvény lövését már megengedi, még nagymértékben éretlen, ilyenkor még színe sem az igazi, ezért is célszerű a jó agancsú bakok lelövését későbbre, üzekedés utánra halasztani! (Eö:VNy)

érettkorú bika - Meglett-korú szarvas. (SzZs:SzS)

érezni (D: wittern) - A vad közellétét szaglással felfedezni. (BK:VM)

érezni (D: wittern das Wild, die Spur) - Vadat szimatol. (F:VMSZ)

érési stádium (D: Reifestadium) - A gabona szemei akkor kezdenek érni, amikor elérték teljes nagyságukat. Éréskor különböző stádiumokon mennek át: tejes érés (zöldérés, tésztaérés): a szem ruganyos és belül lágy, tejes (víztartalom kb. 50%). Sárgaérés: a szem szívós, gyúrható és könnyen törik; víztartalom kb. 30%. Teljes érés: a szem alig törhető (víztartalom 20-25%). Minden növényi rész elhalt. Halottérés (aratási érés): a szem víztartalma 14-16%, már nem törhető. A szalma törékeny. A kombájnos aratást ekkor kell elvégezni. Szükségérés: a szárazság vagy betegség hatására a tápanyagok lerakódása a szemben idő előtt befejeződik, satnya vagy zsugorodott szem keletkezik. (VL)

érintésfélénkség (D: Kontaktscheu) - Állatoknál szoros testi érintkezés kerülése és egyéni (individuális) távolságtartás. (VL)

érintkező állatok (D: Kontakttiere) - Állatok, amelyekből az egyéni távolságtartás messzemenően hiányzik, sőt gyakran kifejezetten igénylik a testi érintkezést. (VL)

érmes agancs - Éremmel (arany, ezüst, bronz) kitüntetett, kiváló trófea. (W:VSzT)

érmes agancs - 1: Éremmel kitüntetett, jó agancs. (Eö:VNy)

2. Bírálatunk kifejezője is lehet, amikor még élő állapotban látjuk egy agancsos hím fejdíszének kiválóságát, és mintegy előre látva megállapítjuk, hogy ha így fejlődik tovább, trófeája majd díjazott, érmes lesz. (Eö:VNy)

érni - Midőn az első agár oly közel megy fel a nyúlhoz, hogy az sokszor be sem várva az agár teljes felhúzódását, jobbra vagy balra kénytelen futási irányát megváltoztatni. (BK:VM)

érni - Midőn az első agár oly közel megy fel a nyúlhoz, hogy az sokszor be sem várva az agár teljes felhúzódását, jobbra vagy balra kénytelen futási irányát megváltoztatni. (K:MVK)

érte - Még nem érte, csak most érte. Tág értelembe véve az, mit az érni jelent. Azonban e kitételt érte többnyire akkor használják, ha a távol kelt, vagy jó nyúl első beérése felett némi kétség van, hogy valjon mellyik agár megy fel hamarább a nyúlra? Illyenkor mondják érte, még nem érte, na most érte. Az érésnél kezdődik a nyúl erejének legelső csökkenése. Némellykor úgy a nyúlra, mit az agárra, az első érés az eldöntő. P.o. jó s e mellett messze kelt nyúlnál és nehéz futó téren, minő a fagyott talaj, rögös szántás, vagy épen nagyon lágy, nyálkás föld. Míg közel kelt rosz nyúlon az első érések számításba nem jönnek. (BK:VM)

érte (D: getroffen) - A lövés a vadat, azaz sebezte. (BK:VM)

értékelési képletek (D: Bewertungsformeln) - Trófeabírálati képletek. (VL)

érzékeny a lövésre - 1: Viszonylag könnyű sebzéssel is el lehet ejteni. (Eö:VNy)

2: Ha a lövés zaja zavarja és a környékről elvonul. (Eö:VNy)

érzékeny a paripa (D: empfindlich im Maule) - Ha a zabla legcsekélyebb mozgására enged és engedelmes. (H:VM)

érzékszervek (D: Sinnesorgane) - A külvilágból érkező jelzéseket (ingereket) felvevő szervek, amelyekből az ingerületet az érzőidegek feldolgozásra és reakcióra továbbítják. (VL)

észak-amerikai gímszarvas (L: Cervus elaphus canadensis; CZ: jelen wapiti; SK: jeleň obyčajný americký /wapiti, jeleň wapiti; GB: wapiti; F: cerf du Canada /wapiti/; D: Wapiti) - Wapiti. (KF:VSzT)

észak-amerikai mosómedve (L: Procyon lotor; D: Waschbär) - A „vadászati kártételt” általában túlbecsülik, még akkor is, ha éppenséggel az apróvadra gyakorolt hatásáról van szó. Vadászat: túlnyomórészt csapdákkal, többé-kevésbé véletlen találkozások alkalmával lelövéssel is. Az Észak-Amerikában fényszórókkal űzött éjszakai vadászat elterjedt, Európában ez nem szokásos, illetve nem megengedett. Németországban és Ausztriában nem minden szövetségi tartományban tartozik a vadászati jog alá. Magyarországon a Fertő-tó környékén már megfigyelték, nyomait észlelték, felbukkanása, terjedése prémesállat-tenyésztő telepekről megszökött példányok esetén várható. Nem védett faj. (VL)

északi búvár (L: Colymbus stellatus; CZ: potáplice malá; SK: potáplica malá /potáplica štíhlozobá/; GB: red-throated diver; F: plongeon catmarin; D: Sterntaucher /Nordseetaucher/) (KF:VSzT)

északi búvár (L: Gavia stellata; D: Sterntaucher) (IÁ:EFVSZ)

északi búvár (L: Gavia lumme) - H. 63-64 cm. Színe feketésszürke. Lábai zöldes-feketék. Őszi költözködéskor álló- és folyóvizeinkben is látható. (K:MVK)

északi hiúz (L: Lynx lynx; D: Nordluchs) - Hiúz. A legnagyobb európai macskafaj. Mint állandó vad, Közép-Európából több mint 100 éve kipusztult. Különböző faösszetételű erdőkben él, egészen a törpefenyő-régió magasságáig. Különösen kedveli a vegyes lombú erdőket és a déli fekvésű lankákat. Amennyiben vadászatára kerül sor, az hajtó- és terelővadászattal történik, miután a területrészt rémzsinórral bekerítették. Tányércsapdával vagy ládacsapdával, cserkelésen is elejtik, vagy ebekkel felkajtatják és fára kényszerítik. Magyarországon védett faj. Az északi hegyvidéken előfordul.  (VL)

Északi Középhegység (D: Nordungarisches Mittelbebirge, Nördliches Mittelgebirge) (IÁ:EFVSZ)

északi sólyom (L: Falco rusticolus; D: Gerfalke) (IÁ:EFVSZ)

észlel (D: wahrnehmen) (IÁ:EFVSZ)

észlel (D: wahrnehmen) - Érzékszervekkel való felfogás: „A vad észlelte a vadászt”, azaz észrevette, felismerte. Neszezéskor az összes érzékszerv feszült állapotban van, hogy a veszélyt időben észlelje. Az észlelés formái: szimatol, szelet fog, (szaglász), meghall, meglát, valamint talajrezgések alapján történő észlelés (pl. nyúl a vacokban, róka a kotorékban). (VL)

észlelt vadat nem jelző kutya (D: Blinker) (IÁ:EFVSZ)

észrevesz (D: vernehmen) - Vad hangokat és neszeket észlel (hall). (VL)

észt kopó - (D: estnische Bracke, estnische Laufhund; E: perro cazador de Estonia; GB: Estonian hound) (WIKI)

észt kopó - Az egyetlen olyan kutyafajta, ami Észtországban alakult ki. Itt egészen az I. világháborúig orosz és angol rókavadász kopókat alkalmaztak vadászatra. Ezek az idegen származású kopók helyi kutyákkal keveredtek, az 1920-as években pedig még finn kopók is részt vettek a kutyafajta kialakításában. Az észt kopó történetben nagy fordulatot jelentett 1934, amikor is törvényben tiltották meg az olyan vadászatot, ahol a kutyák marmagassága meghaladta a 45 cm-t. A törvényi előírás egyik oka az volt, hogy az észt erdők szerkezete miatt a nagy termetű kutyáknak nem veszik hasznát a vadászok, másrészt pedig szerették volna a nemzeti kutyafajta tenyésztését elősegíteni. Annak érdekében, hogy megfelelő méretű kutyát alakítsanak ki, beagle-t, svájci kopót, luzerni kopót és berni kopót vettek be a tenyésztésbe. Így jött létre a mai észt kopó. A Szovjetunióban 1954-ben jóváhagyták a kutyafajta szabványát. Miután Észtország visszanyerte függetlenségét, az Estonian Kennel Union 1998-ban felállította a standardot, és most azt szeretnék elérni, hogy az FCI is elismerje a fajtát. Hajtóvadászatra alkalmas kutyafajta. Egyedül és falkában, sík vidéken és hegyvidéken is vadásznak vele. Emberszeretete, ragaszkodása, bújós természete miatt ideális családi kutya is lehet belőle, vidámságot visz a család mindennapjaiba - feltéve, ha tudunk számára elegendő mozgási lehetőséget biztosítani. (W:KF)

észt kopó (GB: Estonian Hound) - Különböző észt vadászkutyák, kis termetű helyi fajták és beagle-ek vére csörgedez ereiben. Hajtókutya; egyedül vagy falkában, sík vidéken és hegyvidéken egyaránt vadásznak vele. (W:KT)

ételvonszalék (D: Futterschleppe) - Lehetőség arra, hogy már a kölyökkutya-nevelés időszakában a vadászkutya orrának használatát megköveteljék a későbbi nyomkövetéshez, amikor a kölyöktől megkívánják, hogy az ételével készített nyomokat az etetőtányérjáig kövesse. (VL)

étrendbővítés - Erre némely állatfajoknál akkor kerül sor, amikor valamilyen okból, pl. túlszaporodás miatt ínség köszönt rájuk, mert élőhelyükön nem találnak elegendő élelmet. Jó példa erre a vetési varjak esete, melyek gazdasági hasznuk miatt régóta védettek, s ennek következtében Európa-szerte úgy elszaporodtak, hogy az étrendbővítés szükségéből különösen a mezőgazdáságban, de a vadgazdálkodásban is tetemes kárt okoznak, amiért nálunk jelenleg feloldották pusztítási tilalmukat. Meg kell azonban jegyezni, hogy ahol korlátozott számban élnek, hasznosságuk ma sem marad el, és a mezőgazdaságot csak tömeges fészkelőhelyeik környékén károsítják, a vadgazdaságban pedig a legtöbb kárt azzal okozzák, hogy lévén télen közös étrendjük szárnyasvadjainkkal, sokezres tömegük mindenhol, még az etetőkből is eleszi, pillanatok alatt fölfalja vadjaink élelmét. (Eö:VNy)

évad - Vadászati év, ami március hónap első napján kezdődik és a következő év február hónap utolsó napjáig tart. (?)

évelő rozs (L: Secale cereale var. multicaule; D: Waldstaudenroggen) (IÁ:EFVSZ)

évelő rozs (D: Staudenroggen) - Erdei bokros rozs (Johanisz-rozs). A rozs primitív változata hosszú növekedési idővel (vetés júniusban, érés a következő év augusztusában) és igen erős bokrosodással. Az erdőgazdálkodásban az erdei rozs köztes veteményként szolgál az erdei földművelésben. A vadföldeken az erdei rozs biztos sikerrel vethető nyers, frissen feltört erdei talajba (kivéve a mocsári talajokat), csak kevés trágyázást kíván, és félárnyékban is még jó tömeghozama van. Az erdei rozs nagyszerű pionírnövény minőségi növények későbbi telepítéséhez. A csülkösvad és a nyúl már ősszel is szívesen fogyasztja. Enyhe idő esetén kiváló téli legelőt ad, és a fogyasztás másik csúcspontja vad esetén tavasszal következik egészen a kalászok növéséig. (VL)

évenkénti karika a kőszáli zerge szarvain - (D: der Schok) (F:VMSZ)

éves (D: Jährling) - A csülkösvad fiatal, második évében járó egyede (éves osztály), vadászkutya is a második életévében. Szó szerint az őzbak (éves bak), a muflonkos esetében (éves kos) és a zerge mindkét nemére (éves bak, éves suta). Más vadfajoknál az éves megnevezései: szarvas, dám, őz: ünő, nyársas; nőstény muflon: juh; jerke. (VL)

éves muflonkos (GB: yearling /int he second year/; D: Jährlingswidder, Jährling /2. Lebensjahr/; F: bélier ď un an; RO: berbec în al doilea an) - 2. évben. (ZGYT:KVSZ)

éves őzbak (GB: yearling buck /int he second year/; D: Jährlingsbock /2. Lebensjahr/; F: brocard ď un an; RO: ţap în al doilea an) - 2. évben. (ZGYT:KVSZ)

éves zergebak (GB: yearling, hogg, hogget, teg /int he second year/; D: Jährling, Jährlingsbock, Bockjährling /2. Lebensjahr/; F: ; RO: ) - 2. évben. (ZGYT:KVSZ)

éves kilövési terv (CZ: plán lovu roční; SK: plán lovu ročný; GB: annual shooting plan; F: plan de chasse annuel; D: jährlicher Abschußplan) (KF:VSzT)

éves kilövési terv szabályozásáról szóló utasítások (CZ: pokyny pro úpravu plánu lovu; SK: pokyny pre úpravu plánu lovu; GB: instructions for the regulation of the annual shooting plan; F: instructions pour la réglementation du plan de chasse; D: Abschuß-richtlinien) (KF:VSzT)

éves vadászjegy (CZ: lovecký lístek ročni; SK: poľovný lístok ročný; GB: annual hunting licence; F: permis de chasser annuel; D: Jahresjagdschein) (KF:VSzT)

évgyűrű (D: Jahresring, Jahrring, Wachstumsring) (IÁ:EFVSZ)

évgyűrű - A kambium osztódása folytán egy év alatt létrejött fanövedék, amely általában szöveti szerkezet tekintetében tág üregű és vékonyabb falú, ill. szűkebb üregű, vastagabb falú vízszállító elemekből, szűk üregű és vastag falú szilárdító elemekből és raktározó parenchimából áll. Az egy évben keletkezett tavaszi és nyári pászta alkotja az évgyűrűket. Az évgyűrűk egymásra következése hozza létre az évgyűrű szerkezetet. Az évgyűrűk száma az illető szárrész életkorát adja meg; vastagsága elsősorban a fafajtól, a termőhelytől és az állomány záródásától függ. Az évgyűrű határ legtöbbször köríves vagy hullámos, szabad szemmel jól vagy alig látható, éles (gyűrűs-likacsú fák) v. elmosódott (szórt likacsú fák). Kivételesen (hernyórágás, késői fagy miatti lombvesztés) egy évben két évgyűrű is keletkezhet, de ilyenkor a második, ún. ál-évgyűrű határa sohasem éles. Egyenletes éghajlat alatt (pl. trópusokon) élő fákban évgyűrű nem alakul ki, mert a kambium működése ott általában egyenletes. A fa keresztszelvényén megszámlált évgyűrűk száma a keresztszelvény feletti fatest korával egyenlő. A fenyők és a gyűrűs likacsú lombfák évgyűrűi elég jól elkülönülnek egymástól, a szórtlikacsú lombfáké már kevésbé. Az évgyűrűk megszámlálását megkönnyíti, ha nagyítót használunk vagy ha a vágáslapot befestjük anilinfestékkel, pikrinsavval stb., vagy ha lefűrészelünk egy keskeny korongot, azt egy bélsugár irányában kettéhasítjuk és az így kapott félkorong élét éles késsel lefaragjuk. Az évgyűrűket megszámlálhatjuk a növedékfúróval kivett fadugón is. A számlálást általában kívülről befelé haladva végezzük. (EVFL)

évgyűrű (D: Jahresring) – 1: Évszakosan eltérő (különböző) növekedés által meghatározott növekedési jegy a szarvasmarhafélék szarván. Az elejtett vadnál a kormeghatározásra szolgál. Az évgyűrűtől meg kell különböztetni a (gyakran feltűnő) „díszdudorokat” (a szarvfelület dudor vagy gyűrű alakú kiemelkedései). (VL)

2: Évgyűrű fákon. (VL)

évgyűrű - A zerge kampóján, a muflon csigáján az évenkénti növekedést jelző gyűrűs hullámvonal. (K:MVSZGY)

évgyűrű - A muflonkos csigáján levő körbefutó, váltakozó sűrűségű gyűrűzés, amelyből hozzávetőlegesen következtetni lehet a kos korára. (Eö:VNy)

évgyűrű - A zerge kampóján évenként fejlődő szaru sáv. (K:MVK)

évgyűrűk (D: Jahresringe) - 1: Az élőfák metszetében látható - évenkint eggyel szaporodó körök.  (H:VM)

2. A zergék kampóin alulról fölfelé szintén évenkint szaporodó (hitelesen még nincs megállapítva) gyűrűs domborodások. (H:VM)

évjárat (D: Jahrgang) (IÁ:EFVSZ)

évkör (CZ: vrub ročni /letokruh/; SK: letokruh; GB: ring of age /growth ring/; F: anneau ďâge /annelure, anneau ďaccroissement; D: Jahresring) (KF:VSzT)

évszak (D: Jahreszeit) (IÁ:EFVSZ)

 

ék-hajtás (Synzsák-hajtásDFlaschentrieb) - Különleges, csak ritka esetben használatos módja a nyúlvadászatnak. Bőséges vadállománnyal rendelkező, de másoktól minden nyulat sajnáló, egyéni rekordra törekvő, falánk dőzsölők szoktak valamikor ilyesmit rendezni. Két hosszú, egymással hegyesszöget alkotó hajtósorból állt, melynek egyetlen puskása a szög hegyében, az ék csúcsában foglalt állást. Megindult az egész társaság, és a rendes nyúlstráfhoz hasonlóan, de változatlan ék alakban haladt előre. A hegyes zsákba szoruló nyulak, könnyű kézre jönnek a magányos kéjgyilkosnak, aki - ha sok volt a nyula - betegre lövöldözhette magát. Messze jár a sportszerű mulatságtól, nagyon is elítélendő, ócska öldöklés. Kiváltságosnak jutatott „mulatság”-nak, sportszerűtlen vérengzésnek minősül. (Sz.Zs)

éjjelezőfa (Synbeszállófa, szállófa) - A fajdkakas esti beszállóhelye. (Sz.Zs)

élpuskás, élvonalbeli puskás - Kétfelé oszlik: megbízhatóra és megbízhatatlanra. A megbízható élpuskás mindig, bármilyen körülmények között megállja helyét. Akár derűs az ég, akár suszterinas potyog belőle, hóförgeteg csapkod, vagy vakító napsugár süt a szeme közé - a tántoríthatatlan mester mindig egyformán kitűnik, mindig eredményesebb a többinél. Még tán betegen sem enged kiváltságos formájából. A megbízhatatlan: állhatatlan fajta, változékony, akár az áprilisi idő. Hangulat rabja, igazi idegember. Ha bal lábbal kel aznap, még tán a közepes színvonalat sem éri el, teljesen jelentéktelen lövőnek mutatkozik. Másnap azonban, ha úgy érezi, hogy neki áll a világ, oly tündöklően szerepel, mindenkin, még a legmegbízhatóbb mesteren is túltesz. A háziúr szemével nézve az első válfaj a kívánatosabb. Az utóbbi viszont - mindig népszerűbb. Robotgép az első - zseni a második! (Sz.Zs)

 

Holdfázis

Telihold
Telihold
14 napos
Powered by Saxum

Látogatóink száma

0453068
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
A hónapban
Múlt hónapban
Összesen
79
103
391
452072
1760
3432
453068

Az Ön IP címe 44.211.26.178
2024-06-21 22:50
"A vadászat többek szemében a férfiasság, az erő, a hatalom szimbóluma is. A vadászok azt tartják, hogy a vadászaton ismerszik meg, ki milyen ember valójában."
Bársony István
A vadászathoz idő kell, csend, békesség, ködpárás hajnalok, hernyó az ágon, őszapó rebbenése vagy erdei szalonka korrogása.
Szarvasbogár a tölgylombon és ezer apró nesz körben a szarvasbôgéssel teli erdôben.
Ha mellesleg még lőhetünk vagy tanulhatunk is valamit - az már ajándék!