Babos Lórántné Greskovits Margit

Babos Lórántné Greskovits Margit

 

Babos Margit (leánykori neve Greskovits Margit) Budapesten született 1931. október 28-án. Már gyermekkorában is vonzotta a természet, és bár szülei jó kézügyessége miatt rajziskolába szánták, de ő saját akaratának megfelelően mezőgazdasági középiskolában szerzett érettségi bizonyítványt.

A Természettudományi Múzeum Növénytárába egy 1951 áprilisában induló 9 hónapos természettudományi preparátorképző tanfolyam sikeres elvégzése után került. Először a paleobotanikai gyűjteményben dr. Rásky Klára, majd az algagyüjteményben dr. Kol Erzsébet mellett dolgozott preparátorként. 1954-től dr. Bohus Gábornak is besegített a makrogomba-gyüjteményben, de csak 1956-tól került át teljes munkaidőben hozzá. A Bohus Gábor által kidolgozott, módosított Herpell-féle preparálási módszerrel, gyakran a gyűjtés helyszínén tartósította a gyorsan romló gombapéldányokat. Több mint 20 000 gombapreparátumot készített, illetve ragasztott fel nagyon igényesen, kiváló kézügyességének köszönhetően, szinte művészi módon. A makrogomba-gyüjtemény laboratóriumában is dolgozott, a Bohus Gábor által készített közel 80 gombaizolátumot rendszeresen átoltotta, melyek a jelenlegi, Magyarországon egyedülálló gombagénbank alapját képezik.

Babos Margit a preparátori munka mellett, rövid időn belül kiváló gombaismeretre tett szert, majd bekapcsolódott a gombák tudományos kutatásába is. A hazánkban ritka és a tudományra nézve új gombafajokról művészi akvarelleket és tusrajzokat is készített saját és Bohus Gábor tudományos cikkei illusztrálására. Az 1960-as években már az ország vezető mikológusai között tartották számon. Munkájának elismeréseként 1976-ban a Természettudományi Múzeum muzeológusának nevezték ki. Saját anyagi erőből, legnagyobb segítőtársával, férjével, Babos Lóránttal együtt még szabadidejében, sőt 1986-tól nyugdíjba vonulása után is járt gyűjteni, elsősorban Magyarországon, de hét alkalommal külföldön is.

A mindenki által szeretett és nagyra becsült Babos Margit, a nemzetközi hírű mikológus, 2009. december 27-én eltávozott az élők sorából.

Élete utolsó napjaiban is tevékenyen dolgozott szeretett témáján, a Szentendrei-sziget és Budapest-Alsórákos gombavilágának kutatásán, amelyet már nem tudott befejezni.

Munkáját számos díjjal és elismeréssel jutalmazták.

1967-1974 között összesen 7 oklevelet, illetve emléklapot kapott az Országos Erdészeti Egyesület Mikológiái Szakosztályától, a Gombaszakoktatási Bizottságtól, és a TIT Gombász Szakkörétől.

A Magyar Mikológiái Társaság Clusius-emlékérmét kétszer vehette át, első alkalommal 1974. augusztus 20-án, másodszor 2009. február 12-én.

1994-ben a 12. Cortinarius Kongresszuson Budapest-emlékérmet kapott.

2004-ben az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület a Szemere László-emlékéremmel jutalmazta. 

2005. szeptember 10-én a Szent László Szarvasgomba Lovagrend lovagjává ütötték.

2008-ban a Magyar Gombász újság életműdíjat adományozott neki.

Élete utolsó kitüntetését, az Effectrix Manus Collectiones díjat (Magyar Természettudományi Múzeum), halála előtt 1 hónappal vehette át.

(Vasas Gizella)

 

Babos Lórántné

Erősen csapadékos, szubatlantikus jellegű nyári időjárás hatása a

gombavegetációra

(Botanikai Közlemények, 47. kötet, 1-2. szám; 297-311. oldal) - 1957

 

Babos M[argit].:

Studies on Hungarian Lepiota species

Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici; 87-92. oldal - 1958

 

Babos M[argit].:

Notes on the Occurrence in Hungary of Lactarius Species, with Regard to their Range in Europe

Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici

Gondolat Kiadó - Budapest; Athenaeum Nyomda - Budapest

24x17 cm; 1000 példányban; 171-196. oldal - 1959

 

Babos L[óránt].-né:

Tejelő gombák (Lactaria)  

(Búvár 5(3): 170-172. oldal) - 1960

 

Bohus [Gábor] - Babos [Lórántné]:

Coenology of terricolous macroscopic fungi of deciduous forest  

(Botanischer Jahrbücher;  80: 1-100. oldal) - 1960

 

Bohus G[ábor]. - Babos M[argit].:

Notes on the Occurrence in Hungary of Russula Species, with Regard to their Range in Europe

Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici

Gondolat Kiadó - Budapest; Athenaeum Nyomda - Budapest

24x17 cm; 1000 példányban; 123-146. oldal - 1960

 

Babos M[argit].:

Studies on Hungarian Lepiota Species II. Rare Lepiota Species →kép

Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici

Gondolat Kiadó - Budapest; Athenaeum Nyomda - Budapest

24x17 cm; 1000 példányban; 195-200. oldal - 1961

 

Babos M[argit].:

Über die relative radioaktive Strahlenwiderstandsfähigkeit der Myzelien einiger holzzerstörender Pilzarten

Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici

Gondolat, TIT kiadója - Budapest; Franklin-nyomda - Budapest

24x17 cm; 1000 példányban; 185-190. oldal - 1962

 

Babos Lórántné - dr. Bohus Gábor:

A gombák színéről

(Búvár, 2. szám: 84-86.old.) - 1963

 

Dr. Bohus Gábor - Babos Lórántné:

A gombacönológlai kutatás módszertana

Methodik der mykozönologischen Forschungen

Methodology of coenological research of fungi

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 2. szám, 3-34. oldal) - 1963

 

Babos L[óránt].-né:

Magasabbrendű gombák termesztési kísérletei Lengyelországban

Ehető tinorú a kémcsőben   

(Erdőgazdaság és Faipar 3:11. oldal) - 1963

 

Babos M[argit].:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfeteg-féléinek ismeretéhez

(Fragm. Bot. 3: 29-39. oldal) - 1963

 

Babos L[óránt].-né:

Az Agaricales korszerű rendszere. Magyar elnevezések

Das moderne System der Agaricales. Ungarische Benennungen

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 3. szám, 127. oldal) - 1964

 

Babos L[óránt].-né:

A tudományos célra történő gombapreparálás bevezetése az iskolai

biológiai szakkörök munkájába

(Búvár 9(4): 243-246. oldal) - 1964

 

Babos Lórántné:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegeinek ismertetéséhez 

Angaben über die seltenen Hut- und Bauchpilz Arten Ungarns

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 3. évfolyam, 2. szám, 89-91. oldal) - 1965

 

Babos L[óránt].-né:

Kölcsönös vonatkozások a gombák és a rovarok között 

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 3. évfolyam, 2. szám, 92. oldal) - 1965

 

Babos L[óránt].-né:

A kalaposgombák stroncium-90 tartalma 

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 3. évfolyam, 2. szám, 92. oldal) - 1965

 

Babos L[óránt].-né:

A kalaposgombák preparálása

(Állami gombaszakértői tanfolyam jegyzete - Budapest, 6 oldal) - 1966

 

Babos Lórántné:

A kalaposgombák preparálása

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 4. évfolyam, 1. szám, 27-32. oldal) - 1966

 

Dr. Bohus Gábor - Babos Lórántné:

Savanyú talajú lomberdők mikocönológiai vizsgálata Magyarországon 

The mycocoenological investigation of acidophilous deciduous forests in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 4. évfolyam, 2. szám, 73-76. oldal) - 1966

 

Babos L[óránt].-né:

Farontógomba kitenyésztési eljárások és a tiszta tenyészetek alkalmazása

(Faanyagvédelmi szakelőadói tanfolyam jegyzete, 11 oldal) - 1966

 

Babos L[óránt].-né:

Különleges gombatermőhely

(Búvár 11(4): 243-246. oldal) - 1966

 

Babosné Greskovits M[argit].:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismertetéséhez (II. közlemény)

Daten zur Kenntniss Ungarns seltene Hutpilze und Gasteromyceten

(Fragmenta Bot. 4: 43-51. oldal) - 1966

 

Babos Lórántné:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismertetéséhez (II. közlemény)

Daten zur Kenntniss Ungarns seltene Hutpilze und Gasteromyceten

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 5. évfolyam, 1. szám, 25-27. oldal) - 1967

 

Babos L[óránt].-né:

A spóraszerkezet jelentősége a kalaposgombák rendszerezésében

(Búvár 12(4): 218-220. oldal) - 1967

 

Bohus G[ábor]. - Babos M[argit].:

Mycocoenological investigation of acidophilous deciduous forests in Hungary

(Botanischer Jahrbücher 87; 304- 360. oldal) - 1967

 

Babos M[argit].: 

Egy uj Inocybe-faj Magyarországon

Inocybe aeruginascens n. sp.

Eine neue Inocybe - Art in Ungarn

(Fragmenta Botanica, Budapest, 6. évfolyam, 1-4. szám, 19-22. oldal) - 1968

 

Babos Lórántné:

Rózsáslemezű pereszke (Tricholoma orirubens)

Tricholoma orirubens QUEL. in Ungarn

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 6. évfolyam, 1. szám, 30-34. oldal) - 1968

 

Babos Lórántné:

Adatok a Galeropsis desertorum magyarországi elterjedéséhez

Daten zur Verbreitung des Galeropsis desertorum VEL. et DVOR. in Ungarn  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 6. évfolyam, 1. szám, 35-36. oldal) - 1968

 

Babos M[argit]. - László K[álmán]. - Silaghi GH.:

Contributii la cunoasterea macromicetelor rare din Romania

(Studii si Cercetari Biologice, Cluj, nr. 3.) - 1968

 

Babosné Greskovits M[argit].:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismeretéhez III. - A budakalászi legelő gombái

Angaben zur Kenntnis der seltenen Hutpilz- und Bauchpilz-Arten Ungarns III. Pilze auf der Weide von Budakalász

(Frag. Bot. Mus. Hist-nat. Hung.(1-4); 23-40. oldal) - 1968

 

Babos M[argit]. - Schuster V[iktor].:

Középfokú gombaismerői tanfolyam jegyzete

(128 oldal) - 1969

 

Nagy Lajos - Babos Lórántné:

Egy ritka nyelespöfeteg-faj előfordulása Magyarországon, a Tulosoma giovanellae BRES

Vorkommen einer seltenen Stielbovist-Art (Talostoma giovanellae BRES.) in Ungarn

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 7. évf., 3. sz., 115-121. oldal) - 1969

 

Babosné Greskovits M[argit].:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismeretéhez IV.

Angaben zur Kenntnis der seltenen Hutpilz und Bauchpilz-Arten Ungarns IV

(Fragmenta Bot. VII. évfolyam, 7: 39-53. oldal) - 1969

 

Babos M[argit].:

Studies on Hungarian Lepiota species III. Rare Lepiota species

Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici

61: 157-164. oldal - 1969

 

Dr. Bohus G[ábor].:

Irodalom ismertetés: Babos, M. - Egy uj Inocybe-faj Magyarországon. (Inocybe aeruginascens n. sp.) (Eine neue Inocybe - Art in Ungarn)

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 8. évfolyam, 1. szám, 47. oldal) - 1970

 

Dr. Bohus Gábor:

Megjegyzés Šmarda és Bohus-Babos mikocönológiai tanulmányában levő ellentmondások feltételezett okairól

Bemerkungen zur vorausgesetzten Ursache der Widersprüche in den Abhandlungen von Šmarda, F. und Bohus G. - Babos M.

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 8. évfolyam, 2. szám, 82-84. oldal) - 1970

 

Babos L[óránt].-né:

Hollós László emlékünnepség Szekszárdon

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 8. évf., 3. szám, 127-128. oldal) - 1970

 

Babos M[argit].:

Zajímavá a vzácná bedla Lepiota wichanskyi Pilát v Mad’arsku

Lepiota wichanskyi Pilát rara conspectaque species in Hungaria

(Česká Mykologie 24: 217-219. oldal) - 1970

 

Babos M[argit].:

Új-Zéland erdőformációi és gombavegetációjuk

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 9. évfolyam, 1. szám, 12. oldal) - 1971

 

Dr. Kalmár Z[oltán].:

Irodalomismertetés: Babosné Greskovits M. - Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismeretéhez IV.  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 9. évfolyam, 2. szám, 94-95. oldal) - 1971

 

Dr. Bánhegyi J[ózsef]. - Babos Lórántné - Bohus G[ábor]. - Gálffy Z[oltán]. - Kalmár Z[oltán]. - Konecsni I[stván]. - Igmándy Z[oltán].:

Gombaszakértői tanfolyam jegyzetei   

(MTESZ Soksz. Budapest) - 1971

 

Babos L[óránt].-né:

Gombaismeret

(Felsőfokú gombaismerői tanfolyam jegyzete; MTESZ OEE, Budapest,

104 oldal) - 1971

 

Babos Lórántné - Schuster Viktor:

Középfokú gombaismertető tanfolyam tanjegyzete - 1972

 

Babos M[argit].:

A Coprinus radians Desm. spóracsirázására vonatkozó vizsgálatok

Investigations on the spore germination of Coprinus radians Desm

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici  

64 évfolyam, 79-88. oldal) - 1972

 

Babos Lórántné:

A gombaárusítás szabályozása Magyarországon a 19. században

Die Regelung des Pilzverkaufes im 19. Jahrhundert in Ungarn

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 10. évf., 3. szám, 129-138. oldal) -1972

 

Babos Lórántné:

Gombacönológiai vizsgálatok és a fajismeret kapcsolata

Der Zusammenhang zwischen Kenntnis der Arten und cönologischen Untersuchungen der Pilze

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 11. évf., 1. szám, 39-43. oldal) - 1973

 

Dr. Bohus Gábor - Babos Lórántné:

Adatok a talajlakó nagygombák szerepéhez lomberdei ökoszisztémákban

Data to the Role of Terricolous Macrofungl in Deciduous Forest Ecosystems

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 11. évf., 2. szám, 75-79. oldal) - 1973

 

Rozgonyi S.:

Irodalomismertetés: Babos M. - Investigations on the spore germination of Coprinus radians Desm (A Coprinus radians Desm. spóracsirázására vonatkozó vizsgálatok)

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 11. évfolyam, 2. szám, 95. oldal) - 1973

 

Babos M[argit].:

Moesz Gusztáv Emlékülés

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 11. évfolyam, 3. szám, 99. oldal) - 1973

 

Dely Olivérné - Babos Lórántné:

A magyarországi kalaposgombák légykártevőinek szisztematikai és ökológiai vizsgálatáról

Abstract of Systematical and Ecological Investigations on Fly Pests of Fungi in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 11. évf., 3. szám, 131-133. oldal) - 1973

 

Babosné Greskovits M[argit].:

A magyarországi homokterületek ritka és érdekes gombafajai

Rare and interesting fungus species of the Hungarian sandy areas

(Studia Bot. Hung. VIII.: 3-23. oldal) - 1973

 

Babos M[argit].:

Rare and interesting fungus species of Hungarian sandy areas I. 

(Studio bot. hung. 8: 3-24. oldal) - 1973

 

Dely-Draskovits Á. - Babos M[argit].:

Legfontosabb ehető gombáink légykártevői  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 12. évf., 1-2. szám, 49-68. oldal) - 1974

 

Babos L[óránt].-né:

Ehető és mérgező gombák  

(Kertészet és Szőlészet 23 (28): 11. oldal) - 1974

 

Babos L[óránt].-né:

Ritka és új gombáink   

(Búvár 29 (1): 30-33. oldal) - 1974

 

Babos M[argit].:

Studies on Hungarian Lepiota s. l. species, IV.

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici  

66 évfolyam, 65-75. oldal) - 1974

 

Babosné Greskovits M[argit].:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismeretéhez V.

Angaben zur Kenntnis der seltenen Hutpilz und Bauchpilz-Arten Ungarns V.

(Studia bot. hung. 9: 3-11. oldal) - 1974

 

Babos Lórántné:

Védetté van nyilvánítva a szekszárdi csiperke (Agaricus maskae PILÁT) tömeges termőhelye

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 13. évf., 2. szám, 60. oldal) - 1975

 

Dely-Draskovits Ágnes - Babos Lórántné:

A gombalakó legyek kutatásának története

The history of the study of fungus-dwelling diptera  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 13. évf., 2. szám, 69-78. oldal) - 1975

 

Babos L[óránt].-né:

Az ember hatása a gombavegetációra

(Búvár 30 (4): 167-168. oldal) - 1975

 

Babos L[óránt].-né:

Kérész életű gombáink 

(Búvár 30 (10): 477. oldal) - 1975

 

Babosné Greskovits M[argit].:

Adatok Magyarország ritka kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismeretéhez VI.

Angaben zur Kenntnis der seltenen Hutpilz und Bauchpilz-Arten Ungarns VI.

(Studia Bot. Hung. X.: 27-39 oldal) - 1975

 

Babos L[óránt].-né:

Moesz Gusztáv gomba határozója

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 14. évf., 1-2. szám, 16. oldal) - 1976

 

Babos L[óránt].-né:

Gombagyűjtési útmutató túravezetők részére 

(Az Újpesti Spartacus Sportegylet kiadványa) - 1976

 

Babos L[óránt].-né:

Hidegkedvelő gombáink

(Búvár 31 (1): 45-46. oldal) - 1976

 

Babos L[óránt].-né:

Életveszélyes tévedések! 

(Búvár 31 (6): 281. oldal) - 1976

 

Dely-Draskovits Á[gnes]. - Babos L[óránt].-né:

A vadontermő gombákat károsító legyek

Dipterous species damaging mushrooms

(Növényvédelem 12 (5): 211-216. oldal) - 1976

 

Babosné Greskovits M[argit].:

A magyarországi homokterületek ritka és érdekes gombafajai II.

Rare and interesting fungus species of the Hungarian sandy areas II.

(Studia Bot. Hung. 11: 3-15. oldal) - 1976

 

Dely-Draskovits Á[gnes]. - Babos M[argit].:

Fenologische Zusammenhänge zwischen Fliegen und Hutpilzen I.

(Folia Ent. Hung. 29 (2): 5-8. oldal) - 1976

 

Babos Lórántné:

A magyarországi Bolbitius fajok

Bolbitius Species in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 15. évf., 1-2. szám, 41-47. oldal) - 1977

 

Bohus G[ábor].- Babos M[argit].:

Fungorum rariorum icones colorate VIII.

(Cramer Verlag, Vaduz, 1-20. oldal) - 1977

 

Babos Lórántné:

Érdekes pszammofil és halofil gombák Magyarországról

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 16. évf., 1-2. szám, 9-11. oldal) - 1978

 

Babos L[óránt].-né:

A gyilkos galóca 

(Élet és Tudomány, 33(28): 895. oldal) - 1978

 

Babos L[óránt].-né:

A Mátra gombavilága: egyedülálló ritkaságok  

(Búvár 33(6): 261-269. oldal) - 1978

 

Babos M[argit].:

Pluteus studies, I. (Basidiomycetes, Pluteaceae)

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici  

70 évfolyam, 93-97. oldal) - 1978

 

Babos L[óránt].-né:

Gombaismeret  

(Középfokú gombaismerői tanfolyam jegyzete, 150 oldal) - 1979

 

Babos M[argit].:

Auf Sumpfpflanzen lebende Agaricales-Arten 

(Studia Bot. 13: 7-13. oldal) - 1979

 

Babos M[argit].:

The species of the "Rubentes" group in the genus Leucocoprinus   

(Beih. Sydowia, Ann. Mycol. Ser. II. 8: 33-53. oldal) - 1979

 

Babos M[argit]. - Szücs I.:

Das Vorkommen von Psathyrella melanthina (Fr.) ss. Kühn.-Romagn.

in Ungarn 

(Studia bot. hung. 13: 15-17. oldal) - 1979

 

Bohus G[ábor]. - Babos L[óránt].-né:

Termőhely ismeret 

(Középfokú gombaismerői tanfolyam jegyzete - Budapest, 4 oldal) - 1979

 

Babos M[argit].:

Studies on Hungarian Lepiota s. l. species, V.   

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici  

72 évfolyam, 81-90. oldal) - 1980

 

Babos M[argit].:

Agaricus elvensis na Slovensku

Agaricus elvensis in der Slowakei

(Česká Mykologie 34(2): 98-101. oldal) - 1980

 

Babos M[argit].:

Seltene Pilzarten der Sandgebiete Ungarns 3.   

(Studia bot. hung. 14: 55-61. oldal) - 1980

 

Babos Margit:

A fehér szarvasgomba és a homoki szarvasgomba elterjedése Magyarországon

Die Verbreitung der Choiromyces venosus und Terfezia terfezioides in Ungarn

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 19. évf., 1-2. szám, 47-56. oldal) - 1981

 

Babos Margit:

Beszámoló a magyarországi fűrésztelepeken végzett mikológiai vizsgálatok eredményeiről  

Short report on mycological examination of sawdust depots in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 19. évf., 1-2. szám, 57-62. oldal) - 1981

 

Babos M[argit].:

Mycological Examination of Sawdust Depots in Hungary

(Studia Botanica Hungarica 15; 31-34. oldal) - 1981

 

Babos M[argit].:

Higher fungi of the Hortobágy

(The flora of the Hortobágy Natl. Park, Budapest, 62-89. oldal) - 1982

 

Babos Lorántné:

Megfigyelési adatok egy hallucinogén susulykagombáról

Beobachtungs Angaben bei einen halluzinogener Inocybe Art

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 21. évf., 3. szám, 143-144. oldal) - 1983

 

Babos M[argit].:

Mycological examination of sawdust depots in Hungary II.

(Studio bot. hung. 16: 49-52. oldal) - 1983

 

Babos Margit:

Hollós László nyomában Szekszárd környékén - I.

In the footsteps of László Hollós in the surroundings of Szekszárd - I.

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 22. évf., 2-3. szám, 141-156. old.) - 1984

 

Babos M[argit].:

Psathyrella epimyces (Peck) A. H. Smith (Agaricales, Coprinaceae)

(Boll. Gr. micol. G. Bresadola 27(5-6): 229-232. oldal) - 1984

 

Babos Margit:

Pleurotus eryngii (PC.: FR.) QUÉL. var, ferulae LANZI előfordulása Magyarországon

Occurrence of Pleurotus eryngii In Hungary  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 23. évf., 1-2. szám, 41-48. oldal) - 1985

 

Babos M[argit].:

Studies on Hungarian Lepiota s. I. species VI. Glasshouse species  

(Agarica 6(12): 197-218. oldal) - 1985

 

Babos M[argit]. - Stangl J.:

Inocybe javorkae sp. n. aus Ungarn (Agaricales, Cortinariaceae)

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 77. évfolyam: 113-120. oldal) - 1985

 

Babos Lórántné - F. Gyurkó Gizella:

Gombák 2. (Búvár Zsebkönyvek) - 1987

 

Babos Margit:

A magyar gombanevek kialakulása a XIX-XX. században

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 25. évf., 1. szám, 5-13. oldal) - 1987

 

Babos M[argit].:

Weitere Daten zur Verbreitung und Ökologie von Gastrocybe lateritia Watling und Russula atrorubens Quél. sensu Lange in Europa 

(Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas III. Festsch. Zum Geb. Von German J. Kriegisteiner) - 1989

 

Dr. Priszter Szaniszló - Babos Lórántné - dr.Bohus Gábor - dr.Igmándy Zoltán - dr.Vasas Gizella - Tóth László:

A nagygombák magyar és latin névjegyzéke

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 26. évf., 1-2. szám, 5-158. oldal) - 1988

 

Babos M[argit].:

Magyarország kalaposgombáinak jegyzéke - I.

The Agaricales s.l. taxa of Hungary. I.

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 27. évf., 1-3. szám, 3-234. oldal) - 1989

 

Albert László - Babos Lórántné - dr. Bohus Gábor - dr. Rimóczi Imre - dr. Siller Irén - dr. Vasas Gizella - dr. Vetter János:

Gombahatározó I.-II. - 1990

 

Dr. Kalmár Zoltán - Babos Lórántné - Gyurkó F. Gizella:

Gombák 1. (Búvár Zsebkönyvek) - 1990

 

Babos M[argit]. - Bohus G[ábor]. - Vasas G[izella:

Zwei neue Pilztaxa aus Ungarn (Basidiomycetes, Agaricales)

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 83. évfolyam: 83-85. oldal) - 1991

 

Dr. Tóth Sándor - Babos Lórántné - Dr. Rimóczi Imre:

Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó - 1991

 

Babos Lórántné:

Bazidiumos nagygombák

(In: Simon T.: Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó;

Tankönyvkiadó - Budapest. 403-574. oldal) - 1991

 

Babos M[argit]. - Bohus G[ábor]. - Locsmándi Cs[aba]. - Vasas G[izella].:

Über den Formenkreis von Rhodocybe popinalis (Fr.) Sing, und Rh. mundula (Lasch) Sing

(Beitr. zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 9: 45-50. oldal) - 1992

 

Dely-Draskovits Á[gnes]. - Babos M[argit].:

Flies (Diptera) in macrofungi species in Hungary

(Folia Ent. Hung. 54: 17-45. oldal) - 1993

 

Gábor Bohus - Margit Babos - László Albert:

Das Bild der Agaricus-flora in Ungarn

Picture of the Agaricus-flora in Hungary 

Image de l'Agaricus-flore de l'Hongrie

Magyarország csiperke gombái

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 33. évf., 3. szám, 23-26. oldal) - 1994

 

Babos M[argit].:

Studies on Hungarian Lepiota s. I. species VII.  

(Doc. Mycol. 25 (98-100): 19-27. oldal) - 1995

 

Babos Margit:

A Psilocybe cyanescens Wakefield emend. Krieglsteiner előfordulása Magyarországon →fotó

The occurrence of Psilocybe cyanescens Wakefield emend. Krieglsteiner in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 36. évf., 1. szám, 5-12. old.) - 1997

 

Babos Margit:

Hozzászólások a tervezett Vörös Könyvhöz - Babos Margit hozzászólása

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 37. évf., 1-3. szám, 105-108. old.) - 1998

 

Babos M[argit].:

Higher fungi (Basidiomycotina) of the Kiskunság National Park and its environs

(Lőkös, L.-Rajczy, M. (eds.): The Flora of the Kiskunság National Park. Vol. 2.

Cryptogams, Magyar Term.tud. Múzeum, Budapest, 224-225. oldal) - 1999

 

Zöld-Balogh Á[gnes]. - Bratek Z[oltán]. - Répás L[ászló]. - Albert L[ászló]. - Babos L[óránt].-né - Parádi I[stván]. - Balogh M[árton].:

Magyarország úszólápi növényeinek mikorrhiza-kapcsolatai  

(Acta Biol. Debrecina, Suppl. Oecol. Hung. 11(1): 178. oldal) - 2000

 

Dr. Tóth Sándor - Babos Lórántné - Dr. Rimóczi Imre:

Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó

(2. átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest) - 2003  

 

Babos L[óránt].-né - Dr. Rimóczi I[mre].:

Bazidiumos nagygombák

(In: Simon T.:Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó, 2. átdolgozott kiadás,

Tankönyvkiadó, Budapest, 433-611. oldal) - 2003

 

Albert László - Zöld-Balogh Ágnes - Babos Margit - Bratek Zoltán:

A Kárpát-medence úszólápjainak jellemző kalapos gombái

Characteristic cap fungi on floating mats of the Carpathian Basin   

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 43. évf., 1-3. szám, 61-74. oldal) - 2004

 

Babos M[argit].:

Macromycétes des dunes de File Szentendre (Danube, Hongrie) - Premiére partié 

(Bull. Soc. Mycol. Fr. 120(1-4): 141-155. oldal) - 2004

 

Babos Margit:

Emlékezés dr. Bohus Gáborra

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 44. évf., 3. szám, 13-17. oldal) - 2005

 

Halász Krisztián - Bene Ferenc - Babos Margit - Bratek Zoltán:

A hazai föld alatti gombafajok magyar elnevezése

The Hungarian names of the hypogeousfungi

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 46. évf., 1. szám, 33-56. oldal) - 2007

 

Babos M[argit].:

Gombamegfigyelés a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben   

(Magyar Gombász 4 (4): 10-16. oldal) - 2007

 

Anonym:

Elhunyt Babos Lórántné

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 48. évf., 2. szám, 256. oldal) - 2009

 

Zöld-Balogh Á[gnes]. - Dima B[álint]. - Albert L[ászló]. - Babos M[argit]. - Bratek Z[oltán].:

Floating island macromycetes from the Carpatho-Pannonian Region in Europe 

(Sydowia 61: 149-176. oldal) - 2009

 

Vasas G[izella].:

In memóriám Margit Babos (1931-2009)

(Studia bot. hung. 41: 5-19. oldal) - 2010

 

Babos M[argit].(†) - Halász K[risztián]. - Zagyva T[ibor]. - Zöld-Balogh Á[gnes]. - Szegő D[óra]. - Bratek Z[oltán].:

Preliminary notes on dual relevance of ITS sequences and pigments in Hygrocybe taxonomy

(Persoonia 26: 99-107. oldal) - 2011

 

Anonym:

Képemlékek, életképek - Emlékezés Babos Margitra

Memories in pictures

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 1. szám, 5-8. oldal) - 2011

 

Dima Bálint:

Előszó - Emlékezés Babos Margitra

Preface

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 1. szám, 9. oldal) - 2011

 

Siller Irén:

Emlékezés Babos Lórántnéra, mindannyiunk Margitkájára

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 1. szám, 10. oldal) - 2011

 

Vasas Gizella:

Babos Margit (1931-2009) mikológia munkássága

Mycologicai activity of Margit Babos (1931-2009)

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 1. szám, 11-22. oldal) - 2011

 

Holdfázis

Dagadó hold (domború)
Dagadó hold (domború)
12 napos
Powered by Saxum

Látogatóink száma

0446850
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
A hónapban
Múlt hónapban
Összesen
46
134
874
444890
2604
2980
446850

Az Ön IP címe 3.238.117.130
2024-04-21 22:59
"A vadászat többek szemében a férfiasság, az erő, a hatalom szimbóluma is. A vadászok azt tartják, hogy a vadászaton ismerszik meg, ki milyen ember valójában."
Bársony István
A vadászathoz idő kell, csend, békesség, ködpárás hajnalok, hernyó az ágon, őszapó rebbenése vagy erdei szalonka korrogása.
Szarvasbogár a tölgylombon és ezer apró nesz körben a szarvasbôgéssel teli erdôben.
Ha mellesleg még lőhetünk vagy tanulhatunk is valamit - az már ajándék!