Albert László

Albert László:

Érdekes Leccinum-fajok Magyarországon

Remarkable Leccinum species in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 18. évf., 3. szám, 133-141. oldal) - 1980

 

Albert László:

A tinórufélék új rendszertani felosztása

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 19. évf., 3. szám, 144. oldal) - 1981

 

Albert László:

A Leccinum rotundifoliae magyarországi előfordulása

The occurance of Leccinum rotundifoliae in Hungary

Das Vorkommen von Leccinum rotundifoliae in Ungarn

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 20. évf., 1. szám, 43-46. oldal) - 1982

 

Albert László:

Az epeízű tinoru (Tylopilus felleus /BULL, ex FR./ P. KARST.) termőhelyi adatai Magyarországon

Growing places data of Tylopilus felleus in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 20. évf., 2-3. szám, 97-100. oldal) - 1982

 

Albert László:

Néhány ritka csengettyűgomba (Pluteus) előfordulása a Normafa környéki (MTB 8479) bükkösökben

The presence of some scarce Pluteus species in a beech wood of Budapest

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 22. évf., 2-3. szám, 123-131. old.) - 1984

 

Bohus G[ábor]. - Albert L[ászló].:

Nuova specie di fungo Agaricus cappellii sp.n.

(Boll. Gruppo Mycol. Bresadola 28: 4-7. oldal) - 1985

 

Albert László:

Határozókulcs a Leccinum nemzetség európai fajaihoz

Taxonomic key for the European species of the Leccinum genus

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 24. évf., 2-3. szám, 79-94. oldal) - 1986

 

Dr. Vasas Gizella - Albert László:

Poliporus tuberaster (PERS.; FR, ) FR. egy ritka gombafaj Magyarországon

Polyporus tuberaster (PERS. : FR. ) FR. a rare fungus in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 25. évf., 1. szám, 51-63. oldal) - 1987

 

László Kálmán - Albert László - Sarkadi Zoltán:

A nagygombák kutatása és újabb adataik Hargita és Kovászna megyékben II.  

Summary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 26. évf., 3. szám, 163-177. oldal) - 1988

 

Vasas G[izella]. - Albert L[ászló].:

Über interessante Pilzfunde aus Ungarn - I. 

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici; 81: 49-52. oldal) - 1989

 

Albert László - Babos Lórántné - dr. Bohus Gábor - dr. Rimóczi Imre - dr. Siller Irén - dr. Vasas Gizella - dr. Vetter János:

Gombahatározó I.-II. - 1990

 

Vasas G[izella]. - Albert L[ászló].:

Über interessante Pilzfunde aus Ungarn - II. 

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici; 82: 61-64. oldal) - 1990

 

Vasas G[izella]. - Locsmándi Cs[aba]. - Albert L[ászló].:

Über interessante Pilzfunde aus Ungarn - III. (Basidiomycetes, Agaricales)

(Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Évkönyve

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici; 83: 87-89. oldal) - 1991

 

Dr. Király István - Bratek Zoltán - Albert László - Lukács Zoltán:

A homoki szarvasgomba (Terfezia terfezioides) (→kép)

The arenicolous truffle (Terfezia terfezioides)

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 31. évf., 1-2. szám, 49-54. oldal) - 1992

 

Anonym:

Tervezett új kiadványunk! - Kalaposgombák nemzetségeinek jellemzése

(Írta és rajzolta: Dr. Vasas Gizella, lektorálta: Albert László) 

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 31. évf., 1-2. szám, 148-150. old.) - 1992

 

Rimóczi I[mre]. - Albert L[ászló].:

Cortinarius Arten in Ungarn 

(Beitr. Kennt. Pil. Mitteleur. 8: 208-220. oldal) - 1992

 

Dr. Vasas Gizella - Albert László (lektor):

A kalaposgombák nemzetségeinek jellemzése (→képek)

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 32. évf., Különszám, 3-67. oldal) - 1993

 

Locsmándi Cs[aba]. - Vasas G[izella]. - Albert L[ászló].:

Über interessante Pilzfunde aus Ungarn, IV. (Basidiomycetes, Agaricales)

(Studia bot. hung. 24: 23-26. oldal) - 1993

 

Gábor Bohus - Margit Babos - László Albert:

Das Bild der Agaricus-flora in Ungarn

Picture of the Agaricus-flora in Hungary 

Image de l'Agaricus-flore de l'Hongrie

Magyarország csiperke gombái

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 33. évf., 3. szám, 23-26. oldal) - 1994

 

Albert László - Locsmándi Csaba - Vasas Gizella:

Ismerjük fel a gombákat! - 1995, 2010

 

Albert László:

Nekrológ Rolf Singer (1906-1994) halálára

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 34. évf., 1. szám, 77. oldal) - 1995

 

Dr. Vasas Gizella - Dr. Siller Irén - Dr. Romóczi Imre - Albert László:

A kalapos gombák nemzetségeinek magyar nevei; hagyományos és új nevek ismertetése

Hungarian names of mushrooms genera; review of the traditional and new names

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 34. évf., 2-3. szám, 5-11. oldal) - 1995

 

Dr. Siller Irén:

Könyvismertetés - Albert László, Locsmándi Csaba, Vasas Gizella: Ismerjük fel a gombákat!  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 34. évf., 2-3. szám, 88. oldal) - 1995

 

Albert László:

Magyarország ritka és érdekes gombái: Olívsárga pókhálósgomba

Rare and interesting fungi from Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 35. évf., 3. szám, 75. oldal) - 1996

 

Albert László:

Magyarország ritka és érdekes gombái: Aranylemezű pókhálósgomba 

Rare and interesting fungi from Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 35. évf., 3. szám, 76. oldal) - 1996

 

Albert László:

Magyarország ritka és érdekes gombái: Hamvas tinóru; Lápi érdestinóru 

Rare and interesting fungi from Hungary   

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 36. évf., 1. szám, 88-90. old.) - 1997

 

Albert László:

Színes oldalak: Bolyhos csiperke; „Pusztai csiperke”!?; Zápfoggomba; Sárga trombitagomba 

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 36. évf., 2-3. szám, 59-64. oldal) - 1997

 

Albert László - Locsmándi Csaba - Vasas Gizella:

Ismerjük fel a gombákat! 2. - 1997, 2010

 

Albert László:

Színes oldalak: "Húsbarna galóca"; Aranybélésű tinoru; Halványlila pókálósgomba; Rézvörös bőrgomba; Rózsáslemezű álcölöpgomba; Barnásszürke érdestinóru 

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 37. évf., 1-3. szám, 91-104. oldal) - 1998

 

Albert László:

Színes oldalak: Rózsás nyálkásgomba; "Puha érdestinorú"; Olaj sárgás fapereszke; Fehéres fakógomba; Sárgalemezű fülőke; Vörösödő pókhálósgomba; Ragyás tinóru; Keresztspórás pereszke

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 38. évf., 1-3. szám, 79-96. oldal) - 1999

 

Rimóczi Imre - Siller Irén - Vasas Gizella - Albert László - Vetter János - Bratek Zoltán:

Magyarország nagygombáinak javasolt Vörös Listája

Árúsításra engedélyezett gombafajok javasolt jegyzéke

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 38. évf., 1-3. szám, 107-132. old.) - 1999

 

Albert László - Locsmándi Csaba - Vasas Gizella:

Poznávejme houby - 1999

 

Bratek Z[oltán]. - Albert L[ászló]. - Bagi I[stván]. - Pálfy B. - Takács T[ünde]. - Rudnóy Sz[abolcs]. - Halász K[risztián].:

New and rare hypogeous fungi of Carpathian basin  

(Actes du Ve Congrés International, Science et Culture de la Truffe et des autres Champignons Hypoges Comestibles. 4 au 6 mars 1999, Aix-en Provence, France, Federation Franfaise des Trufficulteurs, 255-256. oldal) - 1999

 

Bratek Z[oltán]. - Albert L[ászló]. - Bagi I[stván]. - Pálfy B. - Takács T[ünde]. - Rudnóy Sz[abolcs]. - Halász K[risztián].:

New and rare hypogeous fungi of Carpathian basin  

(Acta Microbiol. Immunol. Hung. 46: 310. oldal) - 1999

 

Albert László:

Színes oldalak: „Hagymavörös nedűgomba”; „Mészkedvelő nedűgomba”;  „Rózsáslemezű tejelőgomba”; „Vérvörös nedűgomba”; Rózsás nedűgomba; Tölcséres nedűgomba; „Mézszagú nedűgomba” 

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 39. évf., 1-2. szám, 93-110. oldal) - 2000

 

Albert László:

Gombatartósítás

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, Különkiadás, 155-155. oldal) - 2000

 

Halász K[risztián]. - Bratek Z[oltán]. - Jakucs E[rzsébet] - Albert L[ászló]. - Csiha I.:

Ökológiailag stabil szikfásítás

(In: Horváth B. /szerk./: Kutatói Nap 1998-1999. Baja-Kecskemét-Sopron;

Alföldi Erdőkért Egyesület, 91-93. oldal) - 2000

 

Rudnóy Sz[abolcs]. - Bratek Z[oltán]. - Albert L[ászló]. - Lásztity D[emeter].:  

Kiskunsági fehérnyárasok mikorrhiza viszonyainak feltárása  

(Kutatói Nap 1998-1999. Szerk.: Horváth B., Baja-Kecskemét-Sopron 2000,

Alföldi Erdőkért Egyesület, 94-97. oldal) - 2000

 

Halász K[risztián]. - Bratek Z[oltán]. - Albert L[ászló]. - Takács T[ünde].:

Az Eupannonicum földalatti gombái

(Acta Biol. Debrecina Oecol. Hung., Suppl. 11(1): 230. oldal) - 2000

 

Zöld-Balogh Á[gnes]. - Bratek Z[oltán]. - Répás L[ászló]. - Albert L[ászló]. - Babos L[óránt].-né - Parádi I[stván]. - Balogh M[árton].:

Magyarország úszólápi növényeinek mikorrhiza-kapcsolatai  

(Acta Biol. Debrecina, Suppl. Oecol. Hung. 11(1): 178. oldal) - 2000

 

Albert László - Jászai Tibor - Rauch Erzsébet:

Vadon termő gombák receptkönyve - 2001

 

Albert László:

Színes oldalak: Vörösbarna vargánya; „Álcsúcsos nedűgomba”; Muskátlis pókhálósgomba; Ízletes vargánya; „Krémfehér pókhálósgomba"; „Húsrózsás nemezestinóru"; Tölgyfa érdestinóru; „Kűposkalapú porosőzláb" 

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 40. évf., 1-2. szám, 155-172. old.) - 2001

 

Lukács Zoltán:

Irodalomfigyelés: Albert-Locsmándi-Vasas: Ismerjük fel a gombákat! 2. (Gabó kiadó 1997)  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 40. évf., 1-2. szám, 209. old.) - 2001

 

Albert László:

Színes oldalak: "Ragacsos nedű gomba"; Illatos tinóru; "Gyepi pókhálósgomba"; Borvörös tinóru; Kékesedő tinóru; "Olajbarna pereszke"; "Füzlápi galambgomba"; "Lilafoltos pókhálósgomba" 

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 40. évf., 3. szám, 101-118. old.) - 2001

 

Albert László:

Színes oldalak: Akácperszke; Császárgalóca; Gyűrűs fülőke; 'Sárgabolyhos' tuskógomba; Csoportos pereszke; Szenes galambgomba; Kesernyés tinóru; Tüskegomba 

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 41. évf., 1. szám, 81-98. old.) - 2002

 

Albert László:

Színes oldalak: „Lilásperemű pókhálósgomba"; Sárgáskék pókhálósgomba; Nyárfa-érdestinóru; „ViIláslemezü szemcsésőzláb"; Őzlábgalóca; Zöldtönkű susulyka; „Késői álbékagomba" 

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 41. évf., 2-3. szám, 129-146. old.) - 2002

 

Albert László - Locsmándi Csaba - Vasas Gizella:

Huby 2.: jedlé a jedovaté - 2002

 

Misky M. - Kovács J. - Albert László - Bratek Z.:

Adatok Székelykeresztúr és környéke gombavilágának ismeretéhez

(Moeszia 1, 18-27. old.) - 2002

 

Halász K[risztián]. - Bratek Z[oltán]. - Albert L[ászló]. - Takács T[ünde].:

Hypogeous fungi of the Eupannonicum  

(Acta Microbiol. Immunol Hung. 49(2-3): 378. oldal) - 2002

 

Dr. Siller Irén - Dr. Bratek Zoltán - Albert László:

A Gyromitra parma (Breitenbach & Geesternaus) Kotl. & Pouz., egy új tömlősgombafaj Magyarországról

The first registration of Gyromitra parma (Breitenbach & Geesteranus) Kotl. & Pouz. in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 42. évf., 1-2. szám, 3-6. oldal) - 2003

 

Albert László:

Színes oldalak: Sárga érdestinóru; Lilásburku pókhálósgomba; „Sárgazónás pókhálósgomba"; Csapottspórás tinóru; Lángvörös bőrgomba; Bojhosszélű álpereszke; Kecskeláb zsemlegomba

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 42. évf., 1-2. szám, 143-160. old.) - 2003

 

Albert László:

Színes oldalak: „Zöldfoltos érdestinóru"; Fényes tinóru; Rozsdabarna nemezestinóru; „Vörösszálas nemezestinóru"; Szekszárdi csiperke; Fehértönkű pókhálósgomba; „Nyárfa pókhálósgomba"

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 42. évf., 3. szám, 45-62. oldal) - 2003

 

Halász K[risztián]. - Zagyva T[ibor]. - Bratek Z[oltán]. - Albert L[ászló]. - Finy P[éter]. - Zöld-Balogh Á[gnes].:

A Hygrocybe nemzetség rendszertani problémái

(Zagyva T.: Háromoldalú botanikai és mikológiái konferencia: Szentgotthárd

Clusius Kutatóhely a Hármashatáron, Felsőszölnök. 136-145. oldal) - 2003

 

Zagyva T[ibor]. - Halász K[risztián]. - Albert L[ászló]. - Bratek Z[oltán].:

Taxonomische Probleme innerhalb der Gattung Hygrocybe

(Fritschiana 42: 71-73. oldal) - 2003

 

Albert László - Zöld-Balogh Ágnes - Babos Margit - Bratek Zoltán:

A Kárpát-medence úszólápjainak jellemző kalapos gombái

Characteristic cap fungi on floating mats of the Carpathian Basin   

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 43. évf., 1-3. szám, 61-74. oldal) - 2004

 

Albert László:

Színes oldalak: Vöröslemezű pókhálósgomba; „Nyárfa nemezestinóru”;

Bíbor tinóru; Fakó tinóru; Tarkahúsú érdestinóru; „Halvány érdestinóru"; Kormostönkű érdestinóru; „Acélszürke bocskorosgomba”

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 43. évf., 1-3. szám, 83-100. old.) - 2004

 

Albert László - Dima Bálint:

Ritka nagygombafajok (Basidiomycetes) előfordulása Magyarországon - I.

Occurrences of rare basidiomycetes in Hungary - I.

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 44. évf., 1-2. szám, 3-22. oldal) - 2005

 

Albert László:

Színes oldalak: „Ibolyáskék pókhálósgomba "; Ibolyásvörös pókhálósgomba; Morava nemezestinóru; Éger-tinóru; Zöldülőtönkű susulyka; „Barnafoltos tejelögomba "; „Lilahúsú gereben "

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 44. évf., 1-2. szám, 73-90. oldal) - 2005

 

Albert László:

Színes oldalak: „ Tömzsi pókhálósgomba "; Fenolszagú csiperke; Akác-csiperke; Homoki csiperke; „Körösi csiperke"; Homoki fakógomba

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 44. évf., 3. szám, 35-48. oldal) - 2005

 

Albert L[ászló]. - Dima B[álint].:

Cortinarius species from the Bátorliget-primeval bog and from the Fényi-forest

(Acta Microbiol, et Immun. Hung. 52(2): 223. oldal) - 2005

 

Siller Irén - Dima Bálint - Albert László - Vasas Gizella - Fodor Lívia - Pál-Fám Ferenc - Bratek Zoltán - Zagyva Imre:

Védett nagygombafajok Magyarországon

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 45. évf., 1-3. szám, 3-158. oldal) - 2006

 

Albert László - Dima Bálint:

Ritka nagygombafajok (Basidiomycetes) előfordulása Magyaroszágon - II.

Occurrences of rare basidiomycetes in Hungary - II.

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 46. évf., 1. szám, 5-28. oldal) - 2007

 

Albert László:

Színes oldalak: Meggyvörös tinóru; Borvörös szemcsés-őzlábgomba; Acélkék döggomba; Lápi turjángomba; Almaillatú galambgomba; „Duglász-fenyőtinóru"; „Pikkelyestönkű pereszke"

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 46. évf., 1. szám, 99-120. oldal) - 2007

 

Albert László:

Színes oldalak: „Szálaskalapú nyálkásgomba"; „Kávébarna csigagomba"; Vörös érdestinóru; „Csúcsos porcosfülőke"; „Szürkülőtövű galambgomba"; „Sötétpikkelyű gereben”; Tarka fenyőtinóru; „Zellerszagú pereszke"

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 46. évf., 2. szám, 281-306. oldal) - 2007

 

Jakucs Erzsébet - Albert László - Kékedi Tibor - Locsmándi Csaba - Siller Irén - Vasas Gizella:

Gombaszakértői praktikum - 2008

 

Albert László:

Színes oldalak: „Bíborbarna csiperke"; Ráncos fenyőgomba; Olajzöld pókhálósgomba; Sötétlila pókhálósgomba; „Lilás tarló-őzlábgomba"; „Gyászos galambgomba”; „Gumós selymes-őzlábgomba"

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 47. évf., 1. szám, 85-102. oldal) - 2008

 

Albert László - Dima Bálint:

Néhány ritka és veszélyeztetett Cortinarius (Phiegmacium) faj Magyarországon

Some rare and threatened species of Cortinarlus subgenus Phlegmaclum In Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 47. évf., 2. szám, 129-148. oldal) - 2008

 

Albert László:

Színes oldalak: Vörös tinórú; Borsos tinóru; „Barnanyálkás csigagomba"; Okkerszínü tinóru; „Dudoros gereben"; Cserepes gereben; „Vaskos gereben"

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 47. évf., 2. szám, 197-222. oldal) - 2008

 

Dima B[álint]. - Albert L[ászló].:

A Cortinarius nemzetség nómenklatúrájának kezdeti revíziója, figyelembe véve a hazai szakirodalomban használt neveket

Towards the revision of the nomenclature of genus Cortinarius used in the Hungarian literature

(Acta Microbiol. Immun. Hung.; 55(2): 182-183. oldal) - 2008

 

Dima Bálint - Albert László:

A Xerocomus marekii első magyarországi előfordulása

Xerocomus marekii new to Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 48. évf., 1. szám, 5-10. oldal) - 2009

 

Albert László:

Színes oldalak: Kárminvörös tinórú; Ordas tinórú; Ligeti tinórú; Királytinórú; „Zöldesbarna rizike"; „Tölgyfa-galambgomba"; Gyűrűs pereszke; „Repedéses nemezestinórú"

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 48. évf., 1. szám, 93-118. oldal) - 2009

 

Dima Bálint - Albert László:

Négy ritka Cortinarius faj (Agaricales, Basidiomycota) Magyarországról

Four rare Cortinarius species (Agaricales, Basidiomycota) from Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 48. évf., 2. szám, 133-144. oldal) - 2009

 

Albert László:

Színes oldalak: „Szürkéslila döggomba”; „Fehér érdestinórú”; „Feketeöves őzlábgomba”; Réti pöfeteg; „Gyepi likacsosgomba”; „Rézvörös galambgomba”

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 48. évf., 2. szám, 185-202. oldal) - 2009

 

Zöld-Balogh Á[gnes]. - Dima B[álint]. - Albert L[ászló]. - Babos M[argit]. - Bratek Z[oltán].:

Floating island macromycetes from the Carpatho-Pannonian Region in Europe 

(Sydowia 61: 149-176. oldal) - 2009

 

Dima Bálint - Siller Irén - Albert László - Rimóczi Imre - Benedek Lajos:

A 27. Európai Cortinarius Konferencia mikológiai eredményei

Mycological results of the 27th European Cortinarius Conference

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 49. évf., 1-2. szám, 5-66. oldal) - 2010

 

Albert László:

Színes oldalak: „Kérész haranggomba"; Cinóberszínű pókhálósgomba;

„Peremes pókhálósgomba"; Ráncos bársonyospereszke; Ibolyaszínű döggomba; Kékeszöld őzlábgomba; Lápi tőkegomba; Csövestönkű fenyőtinórú (sárga forma);

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 49. évf., 1-2. szám, 139-166. old.) - 2010

 

Albert László - Locsmándi Csaba - Vasas Gizella:

Hazai védett és veszélyeztetett gombafajok - 2011

 

Albert László:

Gyakran előforduló, egymással összetéveszthető ehető és mérgező

gombák (poszter)  - 2011

 

Dima Bálint - Albert László - Auer Péter:

Az Asproinocybe nodulosport újabb magyarországi előfordulása harminc év után

Asproinocybe nodulospora (Agaricales, Basidiomycota) re-discovered in Hungary after thirty years  

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 1. szám, 37-44. oldal) - 2011

 

Albert László:

Színes oldalak: „Babos-csiperke"; Hagymatönkű bordásőzlábgomba; „Barnáslila tarlógomba"; Nádi kígyógomba; Kékülő badargomba; Változószínű csengettyűgomba

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 1. szám, 119-134. oldal) - 2011

 

Dima Bálint - Albert László:

A Cortinarius humolens Magyarországon

Cortinarius humolens in Hungary

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 2. szám, 141-148. oldal) - 2011

 

Albert László:

Színes oldalak: „Nagybocskoros selyemgomba"; Foltosodó tinóru; Bocskoros pókhálósgomba; Gyertyán-pókhálósgomba; „Illatos pókhálósgomba"; Háromszínű cölöppereszke; Háromszínű szegfűgombácska; „Sötét lisztespereszke"

Colour pages

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 50. évf., 2. szám, 239-258. oldal) - 2011

 

Holdfázis

Fogyó hold (domború)
Fogyó hold (domború)
19 napos
Powered by Saxum

Látogatóink száma

0450717
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
A hónapban
Múlt hónapban
Összesen
95
163
885
449111
2841
3630
450717

Az Ön IP címe 44.211.117.197
2024-05-27 21:35
"A vadászat többek szemében a férfiasság, az erő, a hatalom szimbóluma is. A vadászok azt tartják, hogy a vadászaton ismerszik meg, ki milyen ember valójában."
Bársony István
A vadászathoz idő kell, csend, békesség, ködpárás hajnalok, hernyó az ágon, őszapó rebbenése vagy erdei szalonka korrogása.
Szarvasbogár a tölgylombon és ezer apró nesz körben a szarvasbôgéssel teli erdôben.
Ha mellesleg még lőhetünk vagy tanulhatunk is valamit - az már ajándék!