Hazslinszky Frigyes Ákos

Hazslinszky Frigyes Ákos  

(1818. január 6., Késmárk - 1896. szeptember 18., Eperjes)

Akadémikus, Eperjes környékén végzett mikológiai feltáró munkát, 1320 gombafajt gyűjtött be és ismertetett.  

Késmárki középiskolai tanulmányait követően ugyanott a teológiát is elvégzi. A sárospataki és debreceni főiskolai évei után 1843-ban a bécsi műegyetemen tanul tovább, a botanika mellett geológiát, ásványtant és kémiát is hallgat. 1846-ban az eperjesi kollégium természetrajz-matematika tanára lesz. Itteni pedagógiai pályafutása mellett főleg a magyar flóra kutatásainak szenteli közel öt évtizedes munkásságát. Felvidéki flórakutatásainak és gyűjtéseinek az első magyar (tényleges) növényhatározó (1864), melyet nyolc év múlva az egész országot tárgyaló füvészeti kézikönyve követ. Érdemei elismerését jelzi a Magyar Tudományos Akadémia tagsága is (levelező 1863, rendes tag 1872).

Korai mikroszkopizálással ő kezdi meg úttörőként a magyar kriptogám flóra feltárását. A hazai moszatokon (1867), zuzmókon (1870) és mohokon (1885) felül elsősorban a gombák fáradhatatlan kutatója. Száznál több publikációjának legnagyobb része mikológiai tárgyú. Monografikus feldolgozással jelennek meg, szólnak mind a mikroszkopikus (pl. az üszög- és rozsdagombák), mind a nagygombák területéről. Foglalkoztatják a növényrendszerezés, továbbá a magyar terminológia és nómenklatúra kérdései is.

Hazslinszky Frigyes:

A bánát-erdélyi határvidék gombaviránya

(Mathematkai és Természettudományi Közlemények, Budapest) - 1872

 

Hazslinszky Frigyes:

A gombák jelleme - 1873

 

Hazslinszky Frigyes:

Einige neue oder wenig bekannte Arten der Pilzflora des Südöstlichen Ungarns  

(Verhandlungen der K. K. Zoologis. - Botanis. Gesellschaft in Wien) - 1873

 

Hazslinszky Frigyes:

Magyarhon Hasgombái (Gasteromycetes)  

(Math. és Term. tud. Közl. 13. köt. l. sz., Budapest) - 1875

 

Hazslinszky Frigyes:

Magyarhon Üszöggombái és Ragyái  

(Math. és Term. tud. Közl. 14. kötet, 81-197. oldal) - 1876

 

Hazslinszky F[rigyes].:

Magyarhon myxogasterei  

(Eperjesi ág. ev. főgymn. Értesítője: 1-34. oldal) - 1877

 

Hazslinszky Frigyes:

Új adatok Magyarhon gombavirányához   

(Math. és Term. tud. Közl., Budapest) - 1877-78

 

Hazslinszky Frigyes:

Rendhagyó köggombák - 1881

 

Hazslinszky Frigyes:

Magyarhon és társországainak szabályos discomycetei

(Math. és Term. tud. Közl. 21. köt., Budapest) - 1885

 

Hazslinszky Frigyes:

Előmunkálatok Magyarhon gombavirányához 

(Math. és Term. tud. Közl., Budapest) - 1886

 

Hazslinszky Frigyes:

A magyarhoni lemezgombák (Agaricini) elterjedése

(Math. és Term. tud. Közl., 24., Budapest) - 1890

 

Hazslinszky Frigyes:

Magyarország és társországainak sphaeriái 

(Math. és Term. tud. Közl., 25., Budapest) - 1892

 

Hazslinszky Frigyes:

A honi Peronospora-félék 

(Természetrajzi Füzetek XVI.sz. Budapest, 29-33. oldal) - 1893

 

Hazslinszky Frigyes:

Magyarhon és társországai husos gombái

(Math. Term.-tud. Közl. XXVI. K. 3. sz. 1895. 122. oldal) - 1895

 

Hazslinszky Frigyes:

Magyarhon és társországai hártyagombái

(Math. Term.-tud. Közl. XXVI. 1-216. oldal) - 1895

 

Mágocsy-Dietz Sándor:

Hazslinszky Frigyes

(Vasárnapi Újság 43.évfolyam, 48. szám, 1-2. oldal) - 1896  

 

Dr. Hollós László:

Emlékezés Hazslinszky Frigyesről 

(Említés: Természettudományi Közlöny, 29. évf., 332. füzet; 202. oldal) - 1897

 

Mágocsy-Dietz Sándor:

Hazslinszky Frigyes emlékezete

(Emlékbeszédek az MTA. tagjairól, IX. köt. 259-287. oldal) - 1899  

 

Mágocsy-Dietz Sándor:

Hazslinszky Frigyes hagyatékából

(Növénytani Közlemények; 7. kötet; 5. szám; 201-207.oldal) - 1908

 

Mágocsy-Dietz Sándor:

Hazslinszky Frigyes hagyatékából -II. közlemény

(Botanikai Közlemények; 11. kötet; 2. szám; 82-85.old.) - 1912

 

Mágocsy-Dietz Sándor:

Hazslinszky Frigyes hagyatékából -III. közlemény

(Botanikai Közlemények; 23. kötet; 1-3. szám; 60-63.old.) - 1926

 

Ubrizsy Gábor:

Megemlékezés Hazslinszky Frigyesről, születése 150. évfordulóján

(Botanikai Közlemények, 55. kötet, 3. szám; 145-148. oldal) - 1968

 

Egri Károly:

Nagy magyar mikológusok a XIX. századi felvidéken: Kalchbrenner Károly és Hazslinszky Frigyes 

Amanita mushrooms in Hungarian folk tradition

(Mikológiai Közlemények - Clusiana, 40. évf., 1-2. szám, 145-154. old.) - 2001

 

Holdfázis

Fogyó hold (domború)
Fogyó hold (domború)
19 napos
Powered by Saxum

Látogatóink száma

0170064
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
A hónapban
Múlt hónapban
Összesen
329
395
2851
164061
11454
16427
170064

Az Ön IP címe 44.192.254.246
2021-09-26 11:41
"A vadászat többek szemében a férfiasság, az erő, a hatalom szimbóluma is. A vadászok azt tartják, hogy a vadászaton ismerszik meg, ki milyen ember valójában."
Bársony István
A vadászathoz idő kell, csend, békesség, ködpárás hajnalok, hernyó az ágon, őszapó rebbenése vagy erdei szalonka korrogása.
Szarvasbogár a tölgylombon és ezer apró nesz körben a szarvasbôgéssel teli erdôben.
Ha mellesleg még lőhetünk vagy tanulhatunk is valamit - az már ajándék!